Weekbericht 22 mei 2022

mei 18, 2022

Weekbericht 22 mei 2022

Kerkdienst

Zondag 22 mei

10.00 uur Oude Kerk        ds. J. Korff, Den Haag

Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag

10.00 uur Oude Kerk        ds. B.W.J. de Ruijter

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’

_________________________________________

Voorwoord

Onder kritiek

De warmte van het zomerse weer maakte mij de afgelopen dagen wat loom. Toen ik mede daardoor een appje onbeantwoord liet, bleek dat even later de beslissing die ik had moeten nemen al voor mij genomen was. Ik moest strijden tegen een bepaalde gemakzucht. Het was wel prettig te zien dat alles toch wel gewoon doorging.

Het vervelende is dat er ook dingen doorgaan die je heel graag had willen stoppen. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Elk groot of klein conflict ontwikkelt een eigen dynamiek die het bijna niet meer te stoppen maakt. In die zin is er niet zoveel verschil tussen een oorlog en een burenruzie. Als ik daaraan denk, zou ik willen dat ik soms een resetknop kan indrukken.

Ik herinner mij ineens dat die resetknop enige tijd geleden aanleiding gaf tot grootse speculaties. Die resetknop kan dus ook een geheel eigen dynamiek ontwikkelen. De resetknop is een bedreiging. Je zou daardoor op een ander spoor kunnen komen.

Ik zie dat in veel langdurige debatten de doelen na enige tijd kunnen gaan schuiven. De extreme positie van gisteren kan zo de mainstream van morgen worden. Radicalisering gaat soms sneller dan je denkt.

Eigenlijk is het heel belangrijk dat je steeds open staat voor die geluiden die je eigen tevredenheid onder kritiek stellen. Voor mij is de Bijbel zo’n geluid. Woorden over genade roepen mij steeds weer terug. Bieden de gedachten die ik aan het ontwikkelen ben echt een mogelijkheid met mijn naaste in vrede te leven?

Wim de Ruyter

_____________________________________

Bij de dienst van 22 mei

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken

Hidde de Vries zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst

Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk

Johannes 14:23-29 Ik heb iets voor je

Jezus vertelt zijn leerlingen dat hij weggaat naar zijn Vader. Maar hij laat hen niet alleen achter: de heilige Geest zal komen om de leerlingen te helpen. Daarom hoeven ze niet ongerust te zijn.

Leiding voor de kinderkerk gezocht!

Om dit waardevolle werk in de kerk voort te zetten zou het heel fijn zijn als er meer mensen zijn die om de beurt met de kinderen de kinderkerk vieren.

Er is een rooster en het zou natuurlijk heel fijn zijn als we met meerdere mensen kunnen rouleren. Je hoeft geen juf of meester te zijn, maar het belangrijkste is dat je het leuk vindt om met de kinderen een verhaal spelenderwijs te delen. Ben je geïnteresseerd en ben je benieuwd hoe het gaat?
Bel ds. Rianne Noordzij, tijdelijk voorzitter van de Kinderkerk 06 414 80 250

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Zending PGM en algemeen kerkelijk werk.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Bij de dienst van  Hemelvaartsdag

Donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Vanouds lezen we dan in de kerk het verhaal uit Handelingen dat Jezus ten hemel opstijgt. De betekenis van Jezus’ hemelvaart reikt echter verder dan dit anekdotische verhaal. Het gaat om de relatie tussen hemel en aarde. Wat betekent Jezus aanwezigheid in de hemel voor het leven op aarde? De betekenis van Hemelvaart ligt in Gods blijvende zorg voor mensen.

Wim de Ruyter

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Oppasdienst

Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk

Tien, negen acht…

Vandaag is het Hemelvaart. Toen Jezus naar de hemel ging, beloofde hij zijn leerlingen dat er iets zou gaan gebeuren: de heilige Geest zou komen. Wat dat precies betekende, wisten de leerlingen niet. Maar ze wisten wel dat het iets heel bijzonders zou zijn. Daarom kunnen wij vandaag beginnen met aftellen. Over tien dagen, als het Pinksteren is, begint er iets nieuws.

Collectedoel

Op Hemelvaartsdag is het collectedoel: Diaconie en algemeen kerkelijk werk.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

________________________________________________

Overig

Omzien naar elkaar

Wij gedenken Jannie Oversluizen – Mostert

Vrijdag 6 mei overleed Janna Cornelia Oversluizen – Mostert. Jannie woonde de laatste anderhalf jaar in Akkerleven in Schipluiden. Daarvoor woonde zij enige tijd in het Dijkhuis bij de Singelhof. Jannie was al lange tijd ziek. Steeds moest zij verder inleveren. Toch kwam haar overlijden voor velen nog redelijk onverwacht. Jannie was geboren in Vlaardingen. Zij was de vierde uit een gezin van uiteindelijk acht kinderen. Zij leerde Maarten kennen op de Hervormde korfbalvereniging. Begin 1957 trouwden ze na een verloving van zeven jaar. Het paar ging eerst in Vlaardingen wonen. Jannie en Maarten kregen vier kinderen: Gert, Marianne, Gerlinde en Jolien. Gert overleed op zijn vijfde. Jannie heeft dit verdriet een leven lang met zich meegedragen. In 1969 kwam het gezin aan de Hofsingel in Maasland wonen. Daar is Jannie tot na het overlijden van Maarten in 2015 blijven wonen. Jannie wandelde graag. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo is zij binnen de Hervormde gemeente van Maasland ouderenouderling geweest. Als persoon had Jannie wel twee kanten. Aan de ene kant kon ze heel kordaat zijn onder het motto: we moeten verder. Aan de andere kant kon ze sterk twijfelen of ze het wel goed gedaan had.

In de afscheidsdienst op donderdag 12 mei in de Oude kerk stond naar de wens van Jannie Psalm 125: 1 centraal: ‘ Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, / die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Jannie is 89 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Geboren

Op donderdag 5 mei 2022 is geboren Levi James van der Hauw, zoon van Jan en Stephanie van der Hauw, Frans Mierisplein 3 in Maassluis.  Wij willen vanaf deze plaats de ouders feliciteren.

Overleden

Op woensdag 12 mei is mevrouw Elisabeth Hollemans-de Rooij, overleden in de gezegende leeftijd van 101 jaar. De afscheidsdienst vindt plaats donderdag 19 mei om 13.30 uur in de Oude Kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Volgende week kom ik op haar overlijden terug.

Wim de Ruyter

Huwelijk

Op 25 mei 2022 vindt om 13.30 uur de kerkelijke inzegening van het huwelijk Annemiek van Woerden en Wesley Macquiné, Utrechtlaan 91 in Vlaardingen, plaats in het Witte Kerkje in Maassluis. Wij wensen hen een gezegende dag toe.

scriba

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van de afgelopen week, met de hartelijke groeten, gebracht naar dhr. en mw. R. Noordermeer, Hofsingel 20 en naar dhr. en mw. H. Scheijbeler, Lisdodde 24.

Concert

As Vrijdag  20 mei is er weer een Concert in de Oude Kerk, waar we u allen van harte voor uitnodigen. We hopen dan Martin Zonneberg te verwelkomen,  en hij komt samen met zijn  Kleinkoor Concertino. Wat is het weer een tijd geleden dat we een concert konden houden! We zijn erg blij dat Martin komt spelen. U kent hem natuurlijk wel van Nederland Zingt, en voor de Corona tijd is hij regelmatig in onze Kerk geweest. Hij is een begaafd orgelspeler. Vanaf zijn 12 e jaar begeleidt hij koren maar hij is ook een goede dirigent. En waar hij anders wel zijn Sliedrechts mannenkoor Ichthus mee nam, komt hij nu alleen met zijn kleinkoor Concertino. Dit is een 30 man tellend koor met een breed en gevarieerd programma, uiteenlopend van geestelijk klassiek tot hedendaags. Het belooft een prachtige zang avond te worden.  U bent van harte welkom. 20 mei, aanvang : 19.30 uur.  Kerk is open vanaf 10.00 uur    Toegang:  € 10,00 . inclusief consumptie.

Tot dan, de Orgelcommissie

Inleveren kopij ‘Op Weg’

Nog tot en met maandagavond 23 mei is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het juni nummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

___________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning

Meer berichten