Weekbericht 5 juni 2022

juni 1, 2022

Weekbericht 5 juni 2022

Kerkdienst

Zondag 5 juni                         Eerste Pinksterdag

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter, gezinsdienst

Maandag 6 juni                      Tweede Pinksterdag

10.00 uur R.K. kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, oecumenische viering met medewerking van koor Spirit.

Opbrengst collecte is bestemd voor Sport en Spel.

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’

_________________________________________

Voorwoord

Van torenbouw naar Pinksteren

Tot voorkort geloofden velen in het sprookje van een wereld waarin alle mensen met elkaar samenwerkten. Fabrieken hadden toeleveringsbedrijven verspreid over de hele wereld. Vrijhandel was het toverwoord voor de welvaart van de toekomst. Economieën van de verschillende landen waren zo verweven dat oorlog bijna gelijk bleek te staan aan economische zelfmoord. De verwevenheid van tal van productieketens noodzaakten wel een vreedzame samenwerking.

De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne maakten een eind aan dit sprookje. Deze week werd bekend dat Rusland de gaskraan naar Nederland had dichtgedraaid.  De wereldwijde samenwerking lijkt voorlopig voorbij te zijn. De verdeeldheid heeft weer gewonnen.

Ik moest denken aan het verhaal van de torenbouw van Babel. De verdeeldheid die ontstond door de verwarring van de talen wordt in de kerk wel tegenover het verhaal van Pinksteren gezet. Met Pinksteren hoorden de mensen elkaar immers in hun eigen taal. De eenheid kreeg opnieuw een kans.

Misschien had het neoliberale project van een verweven wereldeconomie wel iets gemeenschappelijks met die torenbouw in Babel. In ieder geval was er weinig oog voor de verliezers van het wereldwijde marktdenken. Grote groepen mensen moesten het met slechte arbeidsvoorwaarden en een matige betaling doen. Pakketbezorging was bijvoorbeeld soms meer betaald vrijwilligerswerk dan een serieuze mogelijkheid voor mensen brood te verdienen.

De huidige crisis maakt het feest van Pinksteren dit jaar des te noodzakelijker. Hoe doorbreek je het zelfgerichte denken zodat er plaats komt voor de ander?

Wim de Ruyter

____________________________________________

Bij de dienst van 5 juni

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Pinksteren is in de traditie van de christelijke kerk het feest van de uitstorting van de heilige Geest. Voor sommige gelovigen is de heilige Geest heel belangrijk. Voor anderen blijft de rol van de heilige Geest moeilijk te begrijpen. Wat moet je hier als nuchter mens mee? In de dienst van 5 juni wil ik aan de hand van twee gedeelten uit de Bijbel het over de praktische betekenis van het Pinksterfeest hebben. We lezen Ruth 2 en Handelingen 2. Het Pinksterfeest blijkt vooral een feest te zijn dat mensen samenbrengt. Het anderszijn van de ander maakt plaats voor herkenning.

Wim de Ruyter

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen

Kaars aansteken

Benjamin de Ruiter zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst

Carin van Vliet – Sonneveld zal vandaag de oppas verzorgen.

Kinderkerk

Pinksteren. Handelingen 2:1-24

Dat is echt veel.

De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze gaan naar buiten en beginnen op luide toon te vertellen. Mensen uit verschillende landen horen het, en het wonderlijke is: Ze horen hen allemaal in hun eigen taal spreken.

Ruth 2 Dat is echt veel

Ruth is met haar schoonmoeder Naomi meegegaan naar Betlehem. Daar gaat ze aren zoeken op het veld van Boaz.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Pinksteractie Kerk in Actie en algemeen kerkelijk werk.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Tweede Pinksterdag is het collectedoel (in de R.K.-kerk): Doelen Sport en Spel.

Toelichting collecte zondag 5 juni: Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk.

______________________________________________

Overig

Omzien naar elkaar

Wesley en Annemiek Macquiné – van Woerden vinden het belangrijk om ook onder Gods zegen ja te zeggen tegen elkaar.  Op 25 mei 2022 heeft de huwelijks inzegening van “Mr. & Mrs. Macquiné” plaatsgevonden in het Witte Kerkje te Maassluis. God zal een Naam hebben in hun blijvende ontmoeting.
Wij wensen hen liefde, gezondheid en geluk namens de Protestantse Gemeente Maasland,
ds. Rianne Noordzij

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen, met de hartelijke groeten, gebracht naar mevr. M. Vermaat – Uleman, Kon. Julianaweg 8 en naar mevr. S. Graveland, Westgaag 1.

_______________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer