Voorwoord 21 mei 2023

mei 17, 2023

Voorwoord 21 mei 2023

Een Geestloos tijdperk?
Er zitten tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. In het verhaal van Lucas in Handelingen zijn
dat tien dagen van wachten. De andere evangelisten kennen deze tijdspanne niet. Strikt genomen
kunnen we ons geen tijd voorstellen dat Gods Geest niet werkzaam is. Dat er tussen het heengaan
van Jezus en de uitstorting van de Geest een ‘Geestloze’ periode zit als ware het een stadhouderloos
tijdperk, kan ik mij daarom niet zo goed voorstellen. Hoe is het om tien dagen zonder elke vorm van
hoop te leven?
Hetzelfde heeft de Hellenistisch Joodse filosoof Philo trouwens al gezegd bij de Bijbelse opmerking
dat God op de zevende dag rustte. Jezus zegt in Johannes 5 ter verdediging van een genezing op
sabbat daarom openlijk dat God op sabbat werkt en Hij dus ook. God rust niet, want dan zou de
schepping ophouden te bestaan. De rust van God is slechts een beeld dat ons te denken moet geven.
Zouden wij het een week redden zonder de Geest van God? Ik stel het hier maar als een open vraag.
Wat betekent de Geest van God in ons dagelijks leven?
Wim de Ruyter 

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer