Voorwoord 4 juni 2023

mei 31, 2023

Voorwoord 4 juni 2023

4 juni Oude Kerk. Matteüs 28, 16-20
In de kerkelijke traditie heet deze zondag “Trinitatis”, de Drie-eenheid,
één God in drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest. Dit is moeilijk
te begrijpen. Een Goddelijke familie die als een dans beweegt, mensen
adem geeft en alles in beweging zet. In een dans ben je dicht bij elkaar,
beweeg je om elkaar heen, maar je moet wel zelf je passen leren.
In Matteus lezen wij dat Jezus op de berg zei: “Ga dus op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest.”
In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
ds. Rianne Noordzij

Meer berichten