Aandacht voor de 40-jarige relatie tussen Maasland en Ghana

juni 30, 2023

Aandacht voor de 40-jarige relatie tussen Maasland en Ghana

In 1980 werd een waterverkooppunt in de plaats Maase-Offinso aangelegd. Dit verkooppunt bestaat nog steeds, maar is geïnnoveerd, de motor om het water uit de put te pompen wordt nu gevoed met zonne-energie.

In de 40-jarige betrokkenheid van onze kerk met Ghana was en is water een rode draad.
Ook dit jaar weer wordt een zonne-energie gedreven watervoorziening bij Clear Mind in Nkoranza uitgevoerd. Dit project is één van de doelen in Sport & Spel 2023 en het staat ook op de lijst bij Wilde Ganzen.

Het contact met de Presbyteriaanse kerk ontstond in 1983 toen Daan Verboon, tijdens een van zijn bezoeken, op zoek ging naar een Protestantse kerk. Hij bezocht de Presbyteriaanse gemeente die elke zondagmorgen een dienst hield in een oud schooltje. Het begin van de relatie van kerk naar kerk, van Offinso en Maasland. Er ging bijvoorbeeld een niet meer gebruikt orgeltje uit Maasland naar Offinso om de diensten te begeleiden. Een begin van vele opbouwprojecten, waarvan, naast Offinso, de belangrijkste het O.T.C. (Orthopaedic Training Center) in Nsawam en stichting Clear Mind in Nkoranza zijn.

In de periode van 1983 tot 2023 zijn een nieuw kerkgebouw in Offinso, 2 schoolgebouwen, een waterverkooppunt bij de kerk en vele kleine projecten gerealiseerd. En nu willen wij, ter gelegenheid van het 40-jarige relatie, de ‘Maasland Congregatie’ in Offinso helpen om een personenbusje aan te schaffen voor:
– pastoraal bezoek aan de 20 kleine kerkgemeenschappen die tot het district behoren
– evangelisatietrips door het district
– om te kunnen verhuren, wat inkomsten oplevert voor de kerk
De collecte op 9 juli is voor dit doel bestemd, maar u kunt ook nu al overmaken naar de diaconie: NL55 RABO 0135 3940 90 onder vermelding van ‘Ghana 40 jaar’. Van harte aanbevolen! Wij streven naar een bedrag van € 10.000,-. Momenteel staat die rekening op
€ 2.865,-.

Zondag 9 juli a.s. staan de vieringen in de kerk van het “Maasland College” in de Presbyteriaanse kerk van Offinso en die van de Protestantse Gemeente Maasland in het teken van de 40-jarige samenwerking. Wij willen in de dienst een film vertonen uit Offinso en zij vertonen een film uit Maasland.

de Ghanacommissie

(Gonda Verboon, Jolanda Moerman, Daan Verboon en Koos van Woerden)

Meer berichten