Weeknieuws 20 augustus 2023

augustus 16, 2023

Weeknieuws 20 augustus 2023

Zondag 20 augustus              
10.00 uur Oude Kerk             ds. H.M. Machand uit Voorburg


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 20 augustus

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Veerle van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Matteüs 15, 21-28
Jezus is onder de indruk van het grote geloof van een moeder.
Fijn als jullie komen, jongens en meisjes!

Collectedoel
De eerste collecte is voor Dorcas, de tweede collecte is voor AKW. Bij de deur wordt er
gecollecteerd voor het orgelfonds.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 6 augustus
met onze hartelijke felicitaties gebracht naar: dhr. en mevr. F. van Buuren- Nouwt,
Hondsdraf 39. Zij waren 3 augustus 50 jaar getrouwd!
En met onze hartelijke groeten naar: mevr. C. van der Burgh- Buijnink, Werve 9
De bloemen van zondag 13 augustus zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar:
Dhr. W. Hoekveen, Riemtale 9 en naar dhr. G. de Vries, Foreest 17.

Overige berichten

Inleveren kopij ‘Op Weg’
Nog tot en met maandagavond 21 augustus is er gelegenheid
om kopij in te leveren voor het septembernummer van ‘Op Weg’.
E-mail: opweg@pg-maasland.nl
Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en
Arjan de Vos, tel. 5918164.

Nazomer Samenzang
Psalmen en gezangen van vroeger; je leerde ze uit je hoofd voor de overhoring op school. Of
omdat ze in je directe omgeving gezongen werden. Wij willen graag met jullie deze liederen
weer uit volle borst zingen in de prachtige Oude Kerk van Maasland, ook nu weer onder
leiding van Alan Gibson, begeleid door organist Reinier Kroos en Brassband Rijnmond.
Wij hebben een mooi repertoire uitgezocht dat u zeker mee kunt zingen.
Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 8 september 2023 in de Oude Kerk van
Maasland. Ontvangst 19.20 uur, aanvang 20.00 uur. Pauze 21.00 – 21.30 uur, einde zang
22.15 uur. U kunt een stoel reserveren via www.komsamenzingen.nl
Mocht dit niet lukken dan kunt u bellen met Laurens 06 22 79 53 52. Wij verheugen ons op
een heerlijke nostalgische zangavond.
Met warme groet,
Coby en Mart van Buuren


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten