Weeknieuws 10 september 2023

september 6, 2023

Weeknieuws 10 september 2023

Zondag 10 september              
10.00 uur Oude Kerk           ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 10 september

STARTZONDAG 10 SEPTEMBER 2023, 10.00 UUR
GA MEE!
Iedereen is hartelijk welkom op de Startzondag van het nieuwe seizoen in de Oude Kerk.
Net als vorig jaar maken wij er een brunchdienst van:
afwisselend zingen, luisteren en brunchen. Jong en oud zitten gezellig met elkaar
aan de lange tafels en voor de jongsten is er een leuk programma.
Graag zelf bord en bestek meenemen.
Als u wilt deelnemen aan deze brunch, dan s.v.p. mailen naar Tineke v.d. Berg:
boerenbont@hotmail.com of Carina Westerhof: carinawesterhof@hotmail.com
U kunt ook bellen naar Carina, 06-36229392 / 010-5911221.
Wie het leuk vindt om iets lekkers te bakken, zoals hartige taart, gevulde wraps
of zoete taart (cake, brownie of lekkere koek) a.u.b. ook doorgeven in de mail,
zodat we er met de boodschappen rekening mee kunnen houden.

Organist
Tijdens deze feestelijke Startdienst zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Hidde de Vries mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Matteüs 18, (1) 15-20
“Waar twee mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden”.
Kom jij ook naar deze bijzondere dienst? Wij blijven in de kerk en we eten en zingen samen.
Voor jou zijn er leuke dingen te doen. Neem je eigen bord en bestek mee.
Thema is “Samen”. Samen gaan we het beleven.

Collectedoel
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor de Voedselbank. De tweede collecte is voor
AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Truus Boekestijn van de Huis te Veldelaan verblijft nog in het Vlietlandziekenhuis in
Schiedam.
Zij zou dinsdag 5 september naar het Zonnenhuis in Vlaardingen gaan in afwachting van een
later geplande operatie.
Afgelopen week is ook Sjaak Zegwaard van de Commandeurskade in zorgelijke toestand
opgenomen in het Leijenburgziekenhuis in Den Haag. Naar verwachting is hij maandag
geopereerd.
De predikanten 

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 3 september
met onze hartelijke felicitaties gebracht naar:
dhr. en mevr. Van Leeuwen- Kapelle, Severij 6. Zij waren 23 augustus j.l. 50 jaar getrouwd.
en met onze hartelijke groeten naar: dhr. W. van der Marel, Kwakelweg 7.
De bloemen van de dienst in de Singelhof zijn met onze hartelijke felicitaties gebracht naar:
dhr. H. Zegwaard, Hofsingel 35, die onlangs de leeftijd van 90 jaar heeft mogen bereiken.

Activiteiten

DORCAS zamelt weer in !!
Zaterdag 9 September tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de
Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle schone textiel,
schoenen, brillen, en mobiele telefoons .
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras,
geslacht of politieke overtuiging.
Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Nazomerconcert
De vaste organisten van het fraaie Bätz/Witte-orgel verzorgen een gevarieerd en spetterend
concert op zaterdag 9 september a.s. om 15.00 uur in de Oude Kerk.
Op het programma staan klassieke werken en improvisaties, uitgevoerd door Leo Hans Koornneef en Reinier Kroos.
Daarnaast solozang door sopraan Jaccolien Maris.
Toegang vrij (collecte).
Welkom in de Oude Kerk!

PCOB Ontmoetingsmiddag op dinsdag 12 september
Presentatie over: “Falklandeilanden”
Op deze middag hebben we als gastspreker de heer Jacques de Neut. Hij heeft, samen met zijn
vrouw, veel reizen gemaakt o.a. naar de Falklandeilanden. Daar hebben ze flinke joekels van
zeerobben, pinguïns, enz. gezien en gefilmd.
Het beloofd een mooie middag te worden met verhalen en filmpjes.
Leden en belangstellenden zijn op 12 september weer van harte welkom in de zaal van
“Singelhof”.
Aanvang 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur. De koffie of thee staat dan ook al klaar.

Protestantse Gemeente Maasland nu Groene kerk
De Protestantse Gemeente Maasland (PGM) heeft zich aangesloten bij het netwerk van
Groene Kerken in Nederland. De PGM is hiermee de 424 e geloofsgemeenschap in het
netwerk. Op 10 september, na de startdienst (aanvang 10 u) van het nieuwe seizoen
wordt het bijbehorende bord ‘wij zijn groene kerk’ feestelijk aangebracht naast de
hoofdingang van de Oude Kerk Maasland.

Op 8 juni 2022 kwam er voor het eerst een groep gemeenteleden bij elkaar om te bespreken
hoe de PGM bij zou kunnen dragen aan een beter milieu, vanuit het geloof dat we de aarde
maar in beheer hebben gekregen en de bijbelse plicht hebben om dat rechtvaardig en
verantwoord te doen. Sindsdien is er veel gebeurd. Het kerkbeheer trof maatregelen met
vloerisolatie, ledverlichting en een lagere temperatuurinstelling. Er wordt meer fair trade
ingekocht dan al het geval was. Maar de groep was en is van mening dat de impact veel groter
is als alle 1700 gemeenteleden hun ecologische voetafdruk verkleinen. ‘Verduursamen’.
Daartoe werd ‘groene tegeltjeswijsheid’ in het leven geroepen: elke maand een ander thema
met een pakkende quote en praktische tips die je thuis kunt toepassen. ‘De meest duurzame
energie is bespaarde energie’, ‘All you need is less’ (over minder spullen kopen) en voor
september: ‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’ (het delen van spullen). Nieuwsgierig?
Alle tegels en tips zijn te vinden op https://pg-maasland.nl/groene_kerk/ , maar de tips kunnen
uiteraard door iedereen toegepast worden, daarvoor hoef je echt geen lid te zijn van de PGM.
De allereerste tegel bevatte overigens een link om achter de eigen verborgen impact te komen.
Maak de test op https://www.mijnverborgenimpact.nl/ en kom erachter.
Uit een kleine peiling blijkt dat de tegels inderdaad bewust maken. Komend seizoen richt de
groep zich meer op concrete gedragsverandering, want dit is vaak een proces.
Voorts draait er op elke 3 e zaterdag van de maand een repair cafe in de Oude Pastorie, waar
inwoners van Maasland terecht kunnen met hun kapotte spullen i.p.v. deze weg te gooien en
nieuwe te kopen.
Bezoek de startdienst op zondag 10 september om 10 u Oude Kerk Maasland om alle groene
tegelwijsheden terug te zien zijn en het aanbrengen van het bord ‘Wij zijn groene kerk’ bij te
wonen. Voor vragen of contact mail naar groenekerk@pg-maasland.nl.

 


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord 1 oktober 2023

Voorwoord 1 oktober 2023

Israëlzondag Zondag 1 oktober is de eerste zondag van oktober en daarmee in onze kerk Israëlzondag. Toen de Hervormde...

Lees meer