Weeknieuws 17 september 2023

september 13, 2023

Weeknieuws 17 september 2023

Zondag 17 september              
10.00 uur Oude Kerk           ds. B.W.J. de Ruyter en pastor E. Beerends


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 17 september

Thema van de Vredesweek in Maasland: Vrijheid, wie durft?
Stop de oorlog en het vechten.
Stop de oorlog en het vechten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop de vliegtuigen en de granaten
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alle tanks
voor een glimlach op een kindergezicht.
Stop alles dat doodt en verwoest
voor een gelukkige glimlach op een
kindergezicht.
Dunja, 14 jaar, uit Belgrado
De gezamenlijke kerken in Maasland willen hierover nadenken op zondag 17 september om
10.00 uur in de Oude kerk aan het Kerkplein. Voorgangers zijn ds. W. de Ruyter en pastor E.
Beerends. Muzikale medewerking van het kamerkoor Cantabile uit Maassluis.
Er is kinderkerk.
Wij zijn ervan overtuigd dat we samen in staat zijn om te laten zien dat het anders kan. Jong
en oud, iedereen kan meedoen!

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Het is niet bekend wie de kaars zal aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Matteüs 18, 21-35. Jezus heeft jou alles vergeven. Kan jij een ander vergeven?

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Pax en algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang zal worden
gecollecteerd voor het werk van de oecumene.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Op 13 juli is Jalou Willemijn de Bruijn geboren, dochter van Laura en Peter de Bruijn, zusje
van Romée. Jalou is te vroeg geboren en zij vecht voor haar leven.
Vorige week ontvingen wij het goede bericht dat de beademing is afgebouwd. Een zeer mooie
en grote stap. Jalou ligt op de IC en wordt nu met een neuskapje beademd.
Wij blijven bidden voor Jalou voor levenskracht en groei en voor bemoediging en sterkte voor
haar ouders.
Ronald McDonald huis, t.a.v. fam. De Bruijn,
Wytemaweg 70,
3015 CN Rotterdam

Bloemengroet
De bloemen van deze week zijn als teken van verbondenheid gebracht, met onze hartelijke
felicitaties, naar mevr. J. Vreugdenhil – van Hemert in het Zonnehuis te Vlaardingen. Zij is op
2 september 90 jaar geworden. En met de hartelijke groeten naar mevr. T. van der Pol – de
Zeeuw, Postoor Riswickdreef 11 in Maasland.

Activiteiten

Repair café
Zaterdag 16 september is het repair café weer open van 13.00 – 16.00 uur.
Locatie: Oude Pastorie, Kerkplein 11 in Maasland.
Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei
terreinen. Welkom!

Inspiratie & Bezinning
Maandag 18 september willen we ons, onder leiding van ds. Wim de Ruyter, verdiepen in het
boek Ester. We ontmoeten u graag om 20.00 uur in de bovenzaal van de Oude Pastorie (er is
een lift aanwezig).

Inleveren kopij ‘Op Weg’
Nog tot en met maandagavond 18 september is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het
oktobernummer van ‘Op Weg’.
E-mail: opweg@pg-maasland.nl
Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Uitnodiging Wereld Alzheimerdag 2023
21 september wordt wereldwijd extra aandacht geschonken aan de ziekte Dementie.
Ook in Midden-Delfland wordt een avond georganiseerd door diverse organisaties zoals
SWMD, Careyn, Pieter van Foreest, boerderij Weidelicht en Alzheimer Nederland afdeling
DWO.
In de Oude Kerk in Maasland komen we bij elkaar met wethouders van Midden-Delfland,
Wonen Midden Delfland en de voorzitter van de Alzheimerafdeling.
Samen gaan we in gesprek over ouder worden in Midden-Delfland, juist als u of uw naaste
dementie heeft. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: zelfstandig wonen en het
voorbereiden op de toekomst.
Inloop vanaf 19.00 uur. Programma 19.30-21.30 uur.
Wij hopen op uw komst.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord 1 oktober 2023

Voorwoord 1 oktober 2023

Israëlzondag Zondag 1 oktober is de eerste zondag van oktober en daarmee in onze kerk Israëlzondag. Toen de Hervormde...

Lees meer