Weeknieuws 24 september 2023

september 19, 2023

Weeknieuws 24 september 2023

Zondag 24 september  
10.00 uur Oude Kerk             ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, doopdienst


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 24 september

Doopdienst
Het is een oud verhaal: opnieuw mogen beginnen. Beginnen met een schone lei. Over vergeven en vergeten. Wat God kan, wat mensen zo moeilijk vinden. En toch dat oude verlangen van mensen om opnieuw te beginnen. Ontroerend mooi dat God ook dit verlangen blijkt te hebben. Wij lezen er over in Genesis 8, 1-4 en Genesis 9, 8-17, over Noach en zijn familie, de dieren en al wie in de ark zijn. Jezus heeft als Mensenzoon dit verlangen nieuw te mogen beginnen ingezet met zijn leven. Jezus gaf ons een opdracht: doop elkaar in de NAAM van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zondag mogen wij weer het feest van dopen met elkaar beleven:

Loua Cato Ann Heijkoop
Dochter van Tom Heijkoop en Emma Heijkoop-Van Wijk

Sara Elise Kaldenberg
Dochter van Jim en Lauretta Kaldenberg-Dessi

Claire Petra Koornneef
Dochter van Steven en Aniek Koornneef

Jens Adriaan Spuij
Zoon van PeterJan Spuij en Miranda Spuij-Kapelle

Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
ds. Rianne Noordzij


Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Sanne Hollaar zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Tijdens de doopdienst zal Tessa v.d. Meer de oppasdienst verzorgen.

Kinderkerk
Komen jullie ook gezellig naar Kinderkerk. Eerst zullen er vier kinderen gedoopt worden. Jullie mogen natuurlijk heel dichtbij staan. Dan horen jullie op de zolder van de Oude Pastorie het verhaal van Noach en de ark.
Fijn als je er bent!

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: zending en algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het orgelfonds.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Omzien naar elkaar
Truus Boekestijn – Buijnink van de Huis te Veldelaan is de afgelopen week met succes geopereerd. Zij verblijft nu weer in het Zonnehuis in Vlaardingen.

Bericht van overlijden
We hebben bericht ontvangen dat op 11 september is overleden de heer Niek Buijnink, 91 jaar oud. De begrafenis was op maandag 18 september.

Zondag 17 september overleed na een korte maar hevige strijd Marco van Veen uit De Lier. Hij was enkele dagen daarvoor onverwacht opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Wij denken aan zijn vrouw Lisa van Veen – Verboon, hun jonge kinderen en de kinderen uit de eerdere relatie van Marco. Op het moment dat ik dit schrijf zijn nog geen verdere gegevens bekend.
Wim de Ruyter

Bloemengroet
De bloemen van deze week zijn als teken van verbondenheid, met onze hartelijke groeten, gebracht naar dhr. L. Buitelaar in de Tweemaster te Maassluis en dhr. S. Zegwaard,  Commandeurskade 15 A.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord 1 oktober 2023

Voorwoord 1 oktober 2023

Israëlzondag Zondag 1 oktober is de eerste zondag van oktober en daarmee in onze kerk Israëlzondag. Toen de Hervormde...

Lees meer