Weeknieuws 5 november 2023

november 1, 2023

Weeknieuws 5 november 2023

Zondag  5 november 
10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter, kinderkerk, m.m.v. het Combo
10.00 uur Singelhof               ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, dienst voor ouderen


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 5 november

Singelhof 
Vindt u ook dat het zo lang duurt? Dat lange wachten op een andere tijd? Wachten kan zó lang
duren. Op deze zondag lezen wij over tien bruidsmeisjes die wachten op dé Bruidegom? Wie
zijn er dan een beetje dom? Wie zijn er wijs? Maar hoe houden wij het dan vol? Hoe blijft
onze lamp branden? Vandaag laten wij de Bruidegom aan het woord!
Wij lezen Matteüs 25, 1-13
Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel in de Oude Kerk spelen,
Leo Hans Koornneef op de piano in de Singelhof.

Kaars aansteken
Anne Hanemaaijer zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Zondag 5 nov – Matteüs 25:1-13
Slim bedacht!
Tien meisjes gaan met olielampen de bruidegom tegemoet. Vijf meisjes hebben extra olie
meegenomen, de andere vijf niet. Als de bruidegom komt, zijn zij op weg om olie te halen. De
vijf die wel olie hebben, mogen binnenkomen op het feest.

Collectedoel
Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor kerken in actie zending, de tweede collecte is
bestemd voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Ghana – jaarlijkse tonnenactie en nog iets
Op zaterdag 4 en zondag 5 november staan de tonnen voor Ghana weer in de kerk om te
worden gevuld. In de eerste plaats voor het Orthopedisch Trainings – Centrum (OTC)
en als er veel wordt ingezameld is het ook voor de Maasland Congregatie in Offinso
en Clear Mind in Nkoranza. Vorig jaar was het een groot succes er waren 9 tonnen vol.
Dit jaar is er gevraagd naar wat er nodig is:
– Zuster Elisabeth van het OTC heeft nu behoefte aan schoolmateriaal, rugzakjes voor de
kinderen, tandenborstels, tandpasta en handdoeken.
– Onze zustergemeente in Offinso willen we helpen met spullen die ze uit kunnen delen in de
gemeenschap zoals: rijst, handdoeken en houdbare levensmiddelen.
– Voor Clear Mind vraagt dokter Ineke Bosman speciaal om rijst (is heel duur in Ghana),
laarzen voor de werkers op de boerderij en bij de carwash, handdoeken en zeep.
Maar alles wat jullie leuk vinden om te geven gaat natuurlijk mee de tonnen in.
Als je wilt bijdragen voor de transportkosten naar Ghana dan kan dat in het collectezakje op
de tafel of door een bedrag te storten op rek. no. NL55 RABO 0135 3940 90 t.n.v. Diaconie
PGM met vermelding: transportkosten Ghana.
Het ‘nog iets’ uit de kop slaat op het openen van een tweede vaste werkplaats voor het OTC
in het noorden van Ghana, als aanvulling aan die van Nsawam in het zuiden. Vanaf 1965 reed
een mobiele unit twee keer per jaar door midden en noord Ghana, door broeder Tarcisius “op
trek gaan’’ genoemd, maar al in 1961 droomde broeder Tarcisius over een dependance in het
noorden van Ghana. Die wordt nu in Walewale gerealiseerd en als alles goed gaat op 15
januari 2024 geopend, precies 10 jaar na het overlijden van broeder Tarcisius. Van de huidige
patiënten in Nsawam komt ca een kwart uit het noorden en zij zullen in 1 á 2 uur in het
nieuwe centrum zijn, “Op trek gaan” blijft ook bestaan.
Jullie Ghanacommissie

7 NOVEMBER KRONEN POETSEN!!
De adventtijd is in zicht en dat betekent dat het weer tijd is om de kronen te poetsen. Wij
zoeken daarvoor behulpzame vrouwen én mannen die ons willen helpen. Als de groep weer
net zo groot is als voorgaande keren zijn we voor de middag klaar! Vele handen maken niet
alleen licht werk, het is ook nog eens een stuk gezelliger! We zullen om 9:00 uur starten,
voor koffie/thee met wat lekkers wordt gezorgd. Graag poetsdoeken meenemen.
Tot ziens op dinsdag 7 november.
Hartelijke groet, Lia en Jochem


Pastoraat

In Memoriam Nellie van Woerden – van Buuren
Op 6 oktober 2023 is in de leeftijd van 70 jaar overleden een lieve zorgzame vrouw, een
gezellige moeder, schoonmoeder en betrokken oma Nellie van Woerden-van Buuren.
Wij staan niet altijd stil bij het woord Samen,
maar het is een groot gemis als Samen er niet meer is.
Op 4 mei waren Nel en Ary 50 jaar in liefde verbonden. In oktober 2022 hebben Nel en Ary
samen hun verjaardagen groots gevierd. Niet te weten dat een jaar later een slopende ziekte zo
snel een einde zou maken aan een leven samen. Nel was in deze periode heel moedig.
Nel was een enthousiaste hartverwarmende vrouw die voor iedereen klaar stond. Zij kon van
alles regelen en kreeg het voor elkaar om voor de ander iets leuks te organiseren. Zelf genoot
zij enorm van de gezelligheid. Samen genieten van het goede leven was haar grote vreugde.
Nel was altijd geïnteresseerd in de ander. Vol begrip en goede zorg hielp zij een ieder die het
ook maar nodig had. Wat zij deed, deed zij met hart en ziel en zo heeft Nel voor velen veel
mogen betekenen.
Tijdens de dankdienst voor haar leven op 12 oktober in de Oude Kerk te Maasland hebben wij
stil gestaan bij de kostbare herinneringen aan Nel. Wij lazen Kolossenzen 3, 14
Kleed je in de liefde,
dat is de band die jullie tot een volmaakte eenheid maakt.
De liefde ‘aandoen’ als een jas. Die liefde die onvoorwaardelijk zich helemaal voor de ander
in zet. Die liefde waarin je je in alles gedragen voelt. Niet omdat je zelf zo volmaakt bent,
maar omdat je die kracht van liefde mag ontvangen van een God die in liefdekracht jou nabij
is, gewoon in de ogen van de ander, die arm om je heen, die goede zorg voor jou, die helpende
hand, die liefdevolle aandacht.
Daarin was Nel “Simply the best”.
De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats te Maasland.


 

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer