Weeknieuws 12 november 2023

november 8, 2023

Weeknieuws 12 november 2023

Zondag  12 november 
10.00 uur Oude Kerk             ds. S.Tj. van der Hauw, Noordgouwe


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 12 november

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Veerle van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Matteüs 25: 14-30. Heb lef!
Een man gaat op reis en geeft zijn geld in beheer bij zijn dienaren: de een krijgt vijf talent, een
ander twee, weer een ander krijgt één talent. De eerste twee verdienen geld met hun kapitaal,
de derde stopt het in de grond. De landheer verwijt hem dat hij er niets mee gedaan heeft.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in actie werelddiaconaat en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting zondag 12 november: Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te
overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren –
Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk
op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een
vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of
airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten
te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op
weg naar de toekomst.

Opbrengst collecten
De collecten in augustus hebben in totaal € 1.468,25 opgeleverd. Voor diaconie € 420,27, voor
Kerk in actie zending € 341,25, voor Dorcas € 347,96 en voor de zending € 358,77.
De collecten in september hebben in totaal € 2.026,54 opgeleverd. Voor Kerk in actie
werelddiaconaat € 511,04, voor de voedselbank € 408,25, voor Noodhulp € 615,66 en voor de
zending € 491,59. Alle gevers: hartelijk dank!


Pastoraat

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid zijn de bloemen, met onze hartelijke felicitaties gegaan naar dhr.
C. Moerman en mevr. C.A. Moerman – Zonneveld, Huis te Veldelaan 55. Zij waren 30 oktober
60 jaar getrouwd. En met de hartelijke groeten naar mevr. G.J. van der Meer – van Hagen,
Kluisweer 18.
De bloemen uit de Singelhofdienst zijn met de hartelijke groeten gegaan naar mevr. J.M.
Pullen – Nederlof, Hofsingel 158.


Activiteiten

Boeken- en rommelmarkt
De Boeken- en Rommelmarkt – de gezellige markt in de Oude Kerk die te midden van alle
mooie tweedehands spullen zoveel snuffelplezier biedt – wordt gehouden op
vrijdagavond 10 november van 17.00 uur tot 21.00 uur
en zaterdagochtend 11 november van 10.00 uur tot 12.30 uur
Curiosa, antiek, glaswerk, huishoudelijke artikelen, elektrische apparatuur, speelgoed,
puzzels, vazen, hebbedingetjes en schilderijen liggen straks op een nieuwe eigenaar te
wachten. En wat dacht u van al die boeken voor een mooi prijsje? Uren leesplezier …, toch?
Als vanouds is er de bloemenhoek, zijn er oliebollen èn kunt u een gokje wagen bij het
enveloppenspel of de loterij. Verse koffie of thee met natuurlijk iets lekkers erbij staan voor u
klaar, zodat u gezellig kunt bijpraten met mede(be)zoekers.
Na de vrijdagavond wordt de voorraad weer aangevuld, dus ook op zaterdagochtend ligt er
meer dan voldoende aantrekkelijke waar te koop. De opbrengst van beide markten is bestemd voor het onderhoud van onze monumentale Oude
Kerk. De activiteitencommissie hoopt u te mogen begroeten op 10 en / of 11 november a.s.!

Inzameling Dorcas
Zaterdag 11 November tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan
de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2e zaterdag van de maand staan de vrijwilligers daar en ontvangen we graag alle schone
textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras,
geslacht of politieke overtuiging.
Voor meer informatie: tel.nr. 010-5919492

Inspiratie & Bezinning
Maandag 13 november 20.00 uur.
Bijbelkring over het boek Ester. De 3e van 4 avonden met ds. Wim de Ruyter over het boek
Ester. Deze avond komt er weer een ander thema uit het verhaal van het Joodse meisje Ester
in het Perzische rijk naar voren. Welkom in de bovenzaal van de Oude Pastorie.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10)  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer