Weeknieuws 19 november 2023

november 15, 2023

Weeknieuws 19 november 2023

Zondag  19 november 
10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 19 november

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Babet van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Matteüs 25:31-46. Goed gedaan?
Jezus vertelt over de dag dat hij terugkomt. Hij zal mensen bedanken omdat ze hem geholpen
hebben: ‘Ik had honger en jij gaf mij te eten…’ Tegen anderen zal hij zeggen dat ze hem juist
niet geholpen hebben. Alles wat je doet voor kwetsbare mensen, doe je ook voor Jezus.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: zending en algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt er
gecollecteerd voor het orgelfonds.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Pastoraat

Omzien naar elkaar
Nel van der Houven uit Veldesteijn is eind vorige week opnieuw opgenomen in het
Franciscusziekenhuis in Rotterdam.
Op 4 november is mevr. Kardolus (Werve 55) gevallen toen ze blad aan het ruimen was. Ze
heeft een kneuzing in haar heup en ze heeft niets gebroken. Mevr. Kardolus verblijft voor
herstel bij:
Aafje Revalidatie Maasstad
Maasstadweg 92
3079 DZ Rotterdam
Ons gebed voor kracht ook voor mevr. Leeuwis die nu op hoge leeftijd alleen thuis is.

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid zijn de bloemen, met de hartelijke groeten, vanuit onze
gemeente gebracht naar mevr. A. van Arum – van Hoegee, Oranje Nassaustraat 20 en naar
mevr. M. Varekamp-van Staalduinen, Westgaag 104.


Activiteiten

Inleveren kopij “Op Weg”
Nog tot en met maandagavond 20 november is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het
december nummer van “Op Weg”.
Mail: opweg@pg-maasland.nl
Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

PCOB Maasland-Schipluiden Ontmoetingsmiddag op 21 november
Expeditie Spitsbergen, vanaf de noordelijkste camping ter wereld.
Op 21 november komt Michelle van Dijk ons vertellen en toont ze prachtige beelden via de
beamer over haar ervaringen als gids en expeditieleider in het Arctisch gebied op Spitsbergen.
’s Zomers is ze op Spitsbergen en ’s winters beheert ze haar tuinbouwbedrijf in De Lier, waar
ze ornithogalums kweekt. Ze is eigenaar van ‘s werelds noordelijkste camping op Spitsbergen.
Ook daar merkt men inmiddels veel van de klimaatveranderingen op Spitsbergen. Door de
opwarming van de aarde is er veel minder ijs. Daardoor  worden de ijsberen steeds vaker bij
de fjorden gesignaleerd. De ijsberen zijn daar beschermd. Vandaar waarschijnlijk ook
het incident met een jonge ijsbeer en een ervaren gids met dodelijke afloop. Het maakt het
weer extra duidelijk dat we heel respectvol met onze aarde moeten omgaan. Waar Michelle al
jaren mee bezig is vanuit een diepgeworteld gevoel, van de aantrekkingskracht, van een
zuiver stuk natuur.
Het belooft een mooie, interessante middag te worden.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op 21 november in de grote zaal van
Singelhof.
Aanvang: 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur.

Inspiratie & Bezinning, 22 november
Rol van de kerk in een dorpsgemeenschap, met burgemeester Bram van Hemmen.
Vanouds had de kerk een grote rol in het leven van een dorpsgemeenschap. Door tal van
veranderingen is de betekenis van de kerk geleidelijk minder geworden. In hoeverre is de kerk
nog relevant? Verliest de kerk daarmee een deel van zijn bestaansrecht? Dit maakt
zelfbezinning noodzakelijk. Hoe zou de kerk relevant kunnen zijn voor de hele
dorpsgemeenschap? Waar liggen de uitdagingen en hoe kan de kerk die oppakken? Over deze
vragen willen we 22 november met burgemeester Bram van Hemmen nadenken.
U bent welkom om 20:00 uur in de Oude Kerk in Maasland.

Stolpersteine,
een plek voor mensen die geen plek mochten hebben.
Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een over geheel Europa verspreid monument
voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme.

Op woensdag 8 november zijn wij in de Korte Lepelstraat 89 in Amsterdam als familie en
vrienden van Rebecca de Bruijn, haar kinderen en kleinkinderen, bij elkaar gekomen om
samen stil te staan bij het leven van hun familie Piller.
Bij de jaarlijkse herdenking staan we stil bij het oorlogsverleden. Toch voelt het eenzaam als
je zo veel mensen van je familie moet missen en bijna niemand dat gevoel deelt. Of wel deelt,
maar er niet over praat. Iedereen beleeft het weer anders. Op deze dag hebben wij dat gevoel
van eenzaamheid doorbroken en beleefden we het met elkaar. Samen creëerden wij een cirkel
van liefde rondom het gezin Piller. Wij stonden met familie en vrienden vóór de woonplaats
van de familie die zij verloren hebben.
De geschiedenis van de familie Piller begon in 1725 in Amsterdam waar zij aankwamen. Zij
waren gevlucht uit Polen omdat de Joodse bevolking ten onrechte de schuld kreeg van de
brand in Pila die bijna het hele stadje verwoestte.
Hartog Piller werd geboren in 1906 en trouwde met Sientje Lelie. Samen kregen ze drie
dochters: Femma, Sonja en Rebecca. Op 1 juni 1943, toen Rebecca nog maar een maand oud
was, begon de razzia. Het gezin, de ouders en alle broers en zussen van Hartog werden
afgevoerd via Westerbork naar Sobibor. De straat kende een bruisend Joods leven en was leeg
en stil.
Rebecca is ondergebracht bij de familie van Buuren in Maasland. Dappere mensen! Denkend
aan het Joods gezegde: Wie één mens redt, redt een hele generatie.
Er is niets overgebleven van Hartog, Sientje, Femma en Sonja, geen huis, geen persoonlijke
spullen, geen verhalen en zelfs van Sobibor is niets meer over. Levens werden letterlijk
weggevaagd. Nu is er een gedenkplaats, een plek voor mensen die geen plek mochten hebben.
De stenen geven aan dat deze familie onderdeel is geworden van de omgeving in hun buurt
zoals het ook had moeten zijn.
Ze herinneren ons aan de levens die werden weggenomen en aan de liefde die zij gegeven
hebben en die in hun naam voortleeft.
Op een woensdagmiddag hebben wij stil gestaan bij de familie Piller en kostbare
herinneringen gedeeld en geëerd.
ds. Rianne Noordzij


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer