BIDSTOND voor de Protestantse Gemeente Maasland

november 28, 2023

BIDSTOND voor de Protestantse Gemeente Maasland

O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste –
Gij omspant de wereld van het ene einde tot het andere.
Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht,
kom nu en leer ons de wegen van wijsheid en inzicht.

O Adonai, Leider van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes verschenen
in de brandende doornstruik en hebt hem op de Sinaï de wet gegeven, kom nu en bevrijd ons met uw uitgestrekte arm.

O wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht;
voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot u smeken,
kom nu en bevrijd ons, verhef U, wacht niet langer.

O sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand sluiten,
wat Gij sluit zal niemand openen.
Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en Zon van de gerechtigheid,
kom nu en verlicht hen die in duisternis leven, die gezeten zijn in de schaduw van de dood.

O Koning van alle volken, doel van hun verlangen, Gij hoeksteen die beide zijden bijeenhoudt, kom nu en red de mens die Gij uit de aarde hebt gevormd.

O Emmanuël (God met ons), onze wetgever en koning, verwachting der volkeren en hun Verlosser, kom nu en red ons haastig, Heer, onze God.

Zal de mensheid op termijn in staat zijn de problemen en crises in de wereld op te lossen om te komen tot een situatie van vrede, gerechtigheid en algemeen welzijn voor alle mensen?
De kerk van alle tijden heeft mensen opgeroepen uit alle macht een betere wereld na te streven maar tegelijk altijd beleden dat maar Eén die situatie kan en zal bewerkstelligen nl. de Messias, de Zoon van God. Op Hem is haar hoop voor zichzelf en de wereld gevestigd.

Hoe actueel zijn bovenstaande gebeden als we denken aan bijv. Oekraïne/Rusland en Israël/Gaza. Tegelijk zijn ze eeuwenoud. In het Getijdenboek, het liturgisch boek voor de dagelijkse gebedsdiensten in de kloosters, zijn deze zeven gebeden onderdeel van het avondgebed in de week voor Kerst, als keerzangen (antifonen) bij de Lofzang van Maria (Magnificat). Ze zijn gebaseerd op zeven titels voor de Messias (hierboven vet weergegeven) met profetische beloften uit zeven bijbelgedeelten (resp. Spreuken 8:1-6, Deuteronomium 10:17-21, Jesaja 11:1-10, Jesaja 22:20-22, Maleachi 3:19-21, Jeremia 10:6-7 en Jesaja 7:14).

In het oude Liedboek (1973) vinden we ze in vertaling van Willem Barnard terug in het bekende lied 125 (O kom, o kom, Immanuël). In het nieuwe liedboek (2013) in lied 466 (O wijsheid, daal als vruchtbare taal!) dat lied 125 vervangt (een hertaling van Willem Barnard).
Laten wij ons aansluiten bij deze gebeden. Wijzelf en onze wereld hebben het nodig.

Op woensdag 13 december van 19.00 tot 20.00 uur bent u weer van harte welkom op de maandelijkse bidstond in de Oude Pastorie om mee te bidden of gewoon aanwezig te zijn.
Dit in afwijking van het normale patroon nl. de 2e woensdag van deze maand i.p.v. de 3e.
Een gebedsaanvraag kan via e-mail: cs.schaaf@hccnet.nl of carinawesterhof@hotmail.com .

Meer berichten

Weeknieuws 3 december 2023

Weeknieuws 3 december 2023

Zondag 3 december  10.00 uur Oude Kerk            ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege m.m.v. het Combo Westerhonkdienst Te...

Lees meer