Voorwoord 7 januari 2024

januari 3, 2024

Voorwoord 7 januari 2024

Mooie ontmoetingen
De wijzen, een ster die hen leidt, aanbidden een Koning in majesteit. Vanuit een donkere
wereld werden zij geleid naar een bijzonder mooie ontmoeting. Kostbare geschenken gaven
zij het Koningskind.
Ga net als de wijzen vanuit je donkere wereld op zoek naar het licht. Vanuit je eenzaamheid
op zoek naar een bijzondere ontmoeting. Ook al weet je niet waarheen. Je hemelse Vader
leidt jou als het Licht in je leven. Hij wijst jou de weg. Als je daar voor openstaat en vraagt:
“Abba, Vader, leid mij dat ik vandaag een mooie ontmoeting heb”, dan weet ik zeker dat dit
ook zo zal zijn. Je zal verwonderd zijn om midden in jouw wereld vol vragen, crises en haast
een schitterende glans in je leven te ontdekken. In de glans van de ogen van de ander
ontdek je iets van de liefde van God voor jou.
Kleine ontmoetingen zijn zo kostbaar. Die kostbare geschenken zijn ook voor jou! Het
Koningskind heeft je alles gegeven. En het meest bijzondere is dat je dan ontdekt dat je in de
overvloed die je krijgt aangereikt zelf meewerkt om Gods Koninkrijk hier op aarde gestalte te
geven. Dat vraagt wel vertrouwen. Vertrouwen dat Gods Rijk van vrede en recht zal
zegevieren. De inhuldiging heeft al plaats gevonden. Stef Bos zingt: “Geef licht! Geef alles
wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef licht aan degene in het donker die verdwaald
zijn in de mist. Want in de verte schijnt een ster die jouw richting kan bepalen. En Hij geeft
Licht.”
ds. Rianne Noordzij

Meer berichten