Weeknieuws 7 januari 2024

januari 3, 2024

Weeknieuws 7 januari 2024

Zondag 7 januari 
10.00 uur Oude Kerk            ds. B.W.J. de Ruyter, nieuwjaarsbegroeting
10.00 uur Singelhof              ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, nieuwjaarsbegroeting
15.30 uur Oude Kerk            Kliederkerk


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 7 januari

Bij de dienst
Zondag 7 januari is de gebruikelijke nieuwjaarsbegroeting. In de dienst staat Matteüs 2:1-12
centraal, de bekende geschiedenis van de magiërs uit het oosten.

Singelhof
In Singelhof is vandaag ook een dienst met nieuwjaarsbegroeting.
Deze zondag heeft de naam: Epifanie, de verschijning van de Heer. Met het verschijnen van het
kerstkind is een Licht opgegaan. Vandaag ontdekken wij de verschillende kleuren en intensiteit in dat
Licht der wereld. Wij lezen Matteus 2, 1-12, over de rijke geschenken van de wijzen. De wijzen lieten
zich leiden door een ster, op weg naar een nieuw geboren koning.
Wij wensen elkaar ‘veel heil en zegen’.
Welkom! Fijn dat u er bent.
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de kerk en Leo Hans Koornneef speelt op de piano in
de Singelhof.

Kaars aansteken
Noëlle Stolker mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857

Kinderkerk
Kom in beweging.
Wijzen uit het oosten komen naar Jeruzalem,
omdat ze aan de sterren hebben gezien dat er
een koning geboren is. Uiteindelijk gaan ze
naar Bethlehem, waar ze Jezus goud, wierook en
mirre aanbieden.

Bezoek Kinderhuis Elim
Van 8 januari tot 21 januari staat er 2 vakantieweken voor mij gepland. Na 5 jaar is er eindelijk weer
de mogelijkheid om kinderhuis Elim te bezoeken. Wat zal het fijn zijn om Isaac en Nonoi en alle
kinderen weer te ontmoeten. En ja, ik ga ook voor de inspectie en om de begroting voor de komende
jaren op te stellen. Graag vertel ik u later er meer over.
Stichting Elim maakt deel uit van de bijdragen van “Streekverband De Tien”.
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: zending en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Pastoraat

Overleden
Vrijdag 29 december overleed Jacob Dijkshoorn van Westgaag 28 op 91 jarige leeftijd. De
dienst van Woord en gebed wordt gehouden op vrijdag 5 januari om 13.30 uur in de Oude
kerk van Maasland. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Volgende week kom ik
op zijn overlijden terug.

Omzien naar elkaar
Ans van Arum van de Oranje Nassaustraat verblijft de komende weken in de Bieslandhof in
Delft.

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 24 december
met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. C. Kardolus en mevr. M. Leeuwis,
Werve 55 en naar mevr. L. Ringelberg- van der Ende, Weverskade 80.

Activiteiten
Op vrijdag 5 januari 2024 (20.00 uur) zal de populaire organist MARTIN MANS weer het
NIEUWJAARSCONCERT verzorgen in de Oude Kerk – Maasland. Martin zal een
populair/klassiek programma ten gehore brengen op het fraaie Bätz/Witte-orgel met voor
ieder wat wils!
Entree € 10,00 incl. consumptie / Livebeeld vanaf de speeltafel / Improvisaties & samenzang.

PCOB Maasland-Schipluiden Ontmoetingsmiddag op 9 januari 2024
Ontmoetingsmiddag dinsdag 9 januari met schrijfster Joke Verweerd.
Joke Verweerd uit Schoonhoven geeft een lezing over het thema “Houvast en Veerkracht”.
Joke is schrijfster van verhalen, romans en gedichten. Enkele titels zijn: “De
wintertuin”; “De rugzak”; “Permissie”; “Paradiso”; “Snoeitijd” en “Op de huid”.
In het programma wordt op een herkenbare manier onze zoektocht naar evenwicht onder de
loep genomen. In verhalen en gedichten komen we bij de vragen die we allen hebben in deze
onrustige tijd. Vertrouwen en moed is nodig om je plek in te nemen in de samenleving. Waar
klampen we ons aan vast en wat kunnen wij betekenen? Het wordt geen hoogdravend verhaal,
kleine stappen, besef van kwetsbaarheid en soms ook lachen om jezelf.
Een bemoedigende middag staat ons te wachten.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op 9 januari 2024 in de grote zaal van
Singelhof. Aanvang: 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur, de koffie/thee staat dan ook al klaar.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten