Weeknieuws 14 januari 2024

januari 10, 2024

Weeknieuws 14 januari 2024

Zondag 14 januari 
10.00 uur Oude Kerk            ds. F. Bos, Gouda


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 14 januari

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Ruben Zeeuw mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Johannes 2:1-11. Heer van het feest
Jezus is op een bruiloft in Kana. Dan is de wijn op en het lijkt er op dat het feest is afgelopen.
De bedienden moeten grote stenen vaten met water vullen. Dat is vreemd. Wat doet Jezus als
het feest van het leven stopt?

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in Actie en algemeen kerkelijk werk.
Toelichting zondag 14 januari: Samen tegen armoede.
Armoede is een groeiend probleem in Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten,
gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de
Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om
mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Met de campagne Samen tegen armoede draagt Kerk in Actie samen met lokale kerken eraan
bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.
Via het programma Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die
strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Joop de Boer van Raesvelt 14 verblijft nog in het ziekenhuis. Hij is daar in de oudejaarsnacht
opgenomen.
Op 13 juli 2023 is Jalou de Bruijn geboren. Ze is wat weekjes te vroeg geboren en sinds die
tijd heeft zij in het Sophia gevochten voor haar leven. Haar ouders waren dan ook heel blij
toen zij eind december naar huis mocht. Maar nu moest zij afgelopen week weer terug omdat
haar hartslag en saturatie niet goed was. Laten wij allen bidden om levenskracht voor dit
kleine meisje en om moed en vertrouwen voor haar ouders en allen die van Jalou houden.

Bloemengroet
De bloemen van de afgelopen week zijn met onze hartelijke felicitaties gegaan naar echtpaar
C.J. Rensen – Capellen, Kon. Julianaweg 130 zij waren 4 januari 50 jaar getrouwd en met de
hartelijke groeten naar mevr. J.J. van den Beukel – van den Akker, Riemtale 1.
De bloemen uit de Singelhofdienst zijn met de hartelijke groeten gegaan naar mevr. J.C.
Rensen – de Ruijter, Hofsingel 48.

In memoriam van mevrouw Klazina van der Lelij-van Vliet
Klazina was het derde kind van Johannes van Vliet en Jannetje van Vliet- de Jong. Haar ouders
hadden een boerderij aan de Zuidbuurt. Toen ze 1 jaar was overleed haar vader en moest het gezin
van de boerderij. Ze groeide op aan de Kerkweg. Na haar huwelijk met Arij van der Lelij kwam ze op
zijn boerderij aan de Weverskade, waar ze precies 65 jaar heeft gewoond. Ze kregen drie dochters en
een zoon. Haar man overleed in 1994, ze verloor haar oudste dochter in 2000. Haar zoon Dick
emigreerde en werd boer in Nieuw Zeeland.
Ze was verknocht aan de boerderij aan de Weverskade, ze hield het huis en de tuin bij. Ze wist zich
verbonden met de buurt en haar buren. In Maassluis was ze actief in de Koningshofkerk, ze bezocht
ouderen en zong in de cantorij. Ze bleef haar leven lang lid van de Maaslande kerk. De laatste jaren
van haar leven woonde ze in DrieMaasHave.
Ze had een vast fundament in haar leven, haar geloof in God. Ze was er niet heel mededeelzaam
over, maar in haar geloof vond ze steun en vreugde. Ook verheugde ze zich over de mensen om haar
heen, over haar tuin en de dieren. Ze reisde vele jaren regelmatig naar Nieuw Zeeland om haar zoon
op te zoeken.
Ze is in vertrouwen en vrede gestorven, 97 jaar oud.
Op 27 december is Klazina van der Lelij na een dankdienst in de Oude Kerk in Maasland begraven.
ds. Bernard van Verschuer

Wij gedenken Jacob Dijkshoorn
Vrijdag 29 december overleed Jacob Dijkshoorn. Hij woonde in een boerderij aan de
Westgaag. Het ging de laatste weken niet goed met Jacob. Na een ziekenhuisopname ging hij
naar het Marnixrevalidatiecentrum in Vlaardingen. Herstel bleef echter uit. Na de kerst werd
hij overgebracht naar De Tweemaster in Maassluis. Een complicatie deed zijn situatie daar
snel verslechteren. Zijn overlijden kwam daardoor eerder dan verwacht.
Jacob was geboren aan de Westgaag. Hij had drie zussen. Vanaf zijn achtste moest hij
meehelpen op de boerderij. In 1972 nam hij de boerderij van zijn ouders over. In dat jaar
trouwde hij ook met Cornelia van Woerden. Zij kregen zes kinderen: José, Joop, Rainier,
Nienke, Aline en Boudewijn. Jacob genoot van het opgroeiende gezin. Zwaar was het verlies
van zijn vrouw en het overlijden van Boudewijn na een noodlottig ongeluk. Zijn vriendschap
met Leni Huisman heeft veel voor hem betekend. Samen reisden ze de wereld door. De laatste
jaren moest Jacob wel stappen terug doen. Lopen en staan werd moeilijker. Daardoor moest
hij weleens een kerkdienst overslaan.
Jacob leerde ik kennen als een bijzonder ondernemende man. Hij analyseerde waar kansen
lagen en was daardoor een bijzonder succesvolle boer. Hij had een brede belangstelling. Ook
kerk en theologie trokken zijn aandacht. Hij volgde de nieuwste theologische ontwikkelingen
met grote interesse.
Vrijdag 5 januari namen we afscheid van hem met een dienst in de Oude kerk van Maasland.
We lazen een gedeelte uit Romeinen 14 over het accepteren van elkaar. Let op de hoofdzaak,
zo houdt de apostel Paulus ons daar voor.
Jacob is 91 jaar geworden.
ds. Wim de Ruyter

Activiteiten

DORCAS zamelt weer in!
Zaterdag 13 Januari tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de
Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2 e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle schone textiel in
dichte zakken, schoenen, brillen, en mobiele telefoons.
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras,
geslacht of politieke overtuiging.
Voor meer informatie: tel.nr. 5919492


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten