Voorwoord 21 januari 2024

januari 17, 2024

Voorwoord 21 januari 2024

Tegenspraak als inspiratie
Kort geleden bezocht ik een min of meer studieus gezelschap. Eén van de aanwezigen vroeg of
iedereen eens een boek wilde noemen dat hij de laatste maanden gelezen had en hem had
geïnspireerd. Ik hoorde verschillende titels langskomen. Bij elk van de genoemde titels dacht ik: maar
jij dacht toch al zo? De genoemde bronnen van inspiratie leken mij vooral zelfbevestigingen te zijn.
Daarbij kwamen ze uit een niche gedachtegoed. Dat zijn fijne bubbels, kwam bij mij boven.
Natuurlijk begrijp ik wel dat we allemaal in onze omgeving op zoek zijn naar aansluiting. Het praat
een stuk gemakkelijker als je jezelf door je gesprekspartner begrepen voelt. Maar tegelijk is dit nu
juist in mijn ogen een van de grootste problemen van deze wereld. We spreken vanuit onze eigen
bubbels over anderen. Een aanhanger van Hamas komt niet op een joods verjaardagsfeestje, zal ik
maar zeggen. Iedereen is met zichzelf bezig. Anderen zijn er vooral om mij meer mezelf te laten zijn.
Het lijkt mij dat de wereld een stuk verder komt als iedereen de komende maanden in gesprek
probeert te komen met iemand met wie hij het hartgrondig oneens is. Als dominees eens boeken
gaan lezen van atheïsten, als klimaatsceptici zich eens verdiepten in de menselijke bijdrage aan
klimaatverandering, als een Israëliër oog kreeg voor de kansloze situatie van de Palestijnen en
Hamasstrijders zouden zien wat hun politiek voor gewone mensen betekent. Tegenspraak kan ons
denken op nieuwe wegen brengen.
In de kerkelijke traditie hebben we het dan over bekering. Johannes de doper stond eens aan de
Jordaan en zei dat de wereld naar de klote ging als iedereen bleef zoals hij was. Hij was niet tevreden
met een gesprek over hoe anderen zouden moeten veranderen. En opmerkelijk genoeg wist hij dat
inzicht over te brengen. Volgens het verhaal lieten velen zich door hem dopen. Ik heb niet het
charisma om volgende week bij het Steur te gaan staan. Maar de tegendraadsheid spreekt mij wel
aan. Je zou kunnen zeggen dat Gods toekomst onze verandering tot uitgangspunt heeft.

ds. Wim de Ruyter 

Meer berichten