Weeknieuws 21 januari 2024

januari 17, 2024

Weeknieuws 21 januari 2024

Zondag 21 januari 
10.00 uur R.K. Kerk            pastor A. Kuijvenhoven en ds. B.W.J. de Ruyter, oecumenische viering


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 21 januari
Van 21 t/m 28 januari 2024 is de Week van gebed voor eenheid van de christenen.
Op zondag 21 januari is als begin van deze week een oecumenische viering in de RK kerk om
10 uur. In de dienst zijn de voorgangers Ariane Kuijvenhoven en ds. Wim de Ruyter. Het
thema van de gebedsweek voor de eenheid is: Heb God lief en je naaste als jezelf (Lucas 10
vers 27).

Kinderkerk
Marcus 1:14-20. Dit is het moment.
Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon,
Andreas, Jakobus en Johannes. Ze zijn aan
het vissen bij het meer van Galilea als Jezus
voorbij komt. Meteen laten ze alles achter
om hem te volgen.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Plaatselijke Oekraïense vluchtelingen en algemeen kerkelijk
werk. Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Joop den Boer van Raesvelt 14 is eind vorige week weer uit het ziekenhuis thuis gekomen.

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van de afgelopen week, met
onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. Y. Kelderman – Mosterd, Commanderij 40 en
dhr. J. den Boer, Raesvelt 14.

Activiteiten

Repair café
Zaterdag 20 januari is het repair café weer open van 13.00 – 16.00 uur.
Van harte welkom in de Oude Pastorie.
We zien u graag verschijnen en helpen u graag!

Inleveren kopij “Op Weg”
Nog tot en met maandagavond 22 januari is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het
februari nummer van ‘Op Weg’.
E-mail: opweg@pg-maasland.nl
Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Bericht vanuit het Oecumenisch overleg
Van 21 t/m 28 januari 2024 is de Week van gebed voor eenheid van de christenen.
In die week is er op dinsdagavond 23 januari een gezamenlijke brood- en soepmaaltijd in de
noordbeuk van de Oude kerk, Kerkplein van 18.00-19.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur.
Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven op het emailadres:
hanniehellendoorn@gmail.com of oecumenemaasland@gmail.com of telefonisch bij Hannie
van Rijs, 06-10236573


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten