Weeknieuws 28 januari 2024

januari 24, 2024

Weeknieuws 28 januari 2024

Zondag 28 januari 
10.00 uur Oude Kerk            ds. B.W.J. de Ruyter, doopdienst
19.00 uur Oude Pastorie      ds. B.W.J. de Ruyter, kerkgesprek


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 28 januari
In de dienst van zondag 28 januari zal Marcus 1: 9-11 centraal staan. In dit gedeelte gaat het
om de doop van Jezus in de Jordaan. In deze dienst zullen twee kinderen gedoopt worden:
Joep Kornelis Akkerman, geboren 30 augustus 2023 en Saar Johanna Saskia Nooteboom,
geboren 15 oktober 2023. Joep is de zoon van Mark en Marleen Akkerman en het broertje van
Seb. Zij wonen De Herenwei 23. Saar is de dochter van Roel en Saskia Nooteboom en het
zusje van Tijs en Fleur. Zij wonen Boumare 132.
Wim de Ruyter

Kerkgesprek zondagavond 28 januari 2024: een rechtvaardige wereld
In het nieuwe jaar willen we de maandelijkse kerkgesprekken weer opstarten. Zondag 28
januari beginnen we om 19.00 uur in de oude pastorie aan het Kerkplein. Een passend thema
leek mij: een rechtvaardige wereld.
Geweld lijkt een steeds belangrijker plaats in te nemen in onze samenleving. Honderd jaar
geleden bestond er een ideaal van een geweldloze samenleving. Ook in de jaren daarna klonk
regelmatig een pacifistisch of antimilitaristisch ideaal. Nog niet zo lang geleden was het
ethisch verwerpelijk te investeren in de wapenindustrie. Het lijkt wel of dit ideaal is verdampt.
Wat is er in ons denken gebeurd?
De realiteit van de huidige wereld lijkt een goede defensie noodzakelijk te maken. Zijn de
oude bedenkingen daarmee irrelevant geworden? Het lijkt mij aardig eens na te denken over
de ethische consequenties van machtspolitiek.
Wim de Ruyter

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Benjamin Schulte mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Marcus 1:21-28. Een ander geluid
Jezus gaat met zijn leerlingen naar de synagoge in Kafarnaüm. De mensen zijn diep onder de
indruk van wat Jezus vertelt. In de synagoge geneest Jezus een man die bezeten is.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Ghana en algemeen kerkelijk werk. Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor het orgelfonds.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar

Overleden
Op maandag 15 januari 2024 is overleden Ab Smit, partner van Martha Vreeken van de
Koningin Julianaweg. Het afscheid van Ab vond plaats op maandag 22 januari in het
crematorium De Dijk in Maassluis.

Op dinsdag 16 januari 2024 is overleden Dick Beernink, oud 76 jaar. Hij woonde aan de Huis
te Veldelaan 77. De afscheidsdienst was dinsdag 23 januari in de Oude Kerk.

Op vrijdag 19 januari 2024 is overleden Jalou Willemijn de Bruijn, dochter van Laura en
Peter de Bruijn, zusje van Romée. Jalou is geboren op 13 juli 2023. Sindsdien heeft zij in het
Erasmus MC-Sophia aan de beademing gelegen. Het was leven tussen hoop en vrees.
Op zaterdag 27 januari om 10.15 uur is de afscheidsdienst in de Oude Kerk. Jalou wordt
in besloten kring begraven. Om 12 uur is er in de Oude Kerk gelegenheid tot condoleren.

 


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten