Inspiratie & Bezinning – februari ‘24

januari 29, 2024

Inspiratie & Bezinning – februari ‘24

Om te beginnen……

Het nieuwe jaar is op gang gekomen, de winter heeft wat speldenprikjes uitgedeeld. Zo ook op maandag 15 januari. Dat weerhield een geïnteresseerde groep mensen er niet van om naar de Oude Pastorie te komen. Daar was de eerste bezinningsavond gepland onder leiding van ds. Wim de Ruyter. Het thema die avond was “Hoe verhoudt de Christelijke kerk zich tot Israël?” Het werd een interessante en leerzame avond..

Vooruitkijken……    

  • Donderdag 8 februari 20.00 uur               Kerk in een veranderende samenleving (2)

Er verandert veel in de kerk en in de samenleving. Veel kerken lopen leeg, de vraag kan zo langzamerhand gesteld worden of de kerk nog toekomst heeft. “Ja, juist de kerk heeft toekomst”,  zegt dr. Ir. Cors Visser, godsdienstsocioloog en onze gastspreker op deze avond. Cors Visser daagt ons uit om met een andere blik naar de kerk te kijken en heeft het in dit verband over ‘de spelende kerk’. Is je interesse gewekt, je bent van harte welkom in de Oude Kerk.

  • Woensdag 6 maart 20.00 uur Kerk in een veranderende samenleving (3)

Op deze avond  staat de derde en laatste avond met het thema “Kerk in een veranderende samenleving” gepland. Gastspreker is dan ds. Gerrit van Meieren, classispredikant. Het onderwerp is “de rol van de kerk ‘op’ het dorp” Noteer alvast de datum!

Stof tot nadenken……

“Dat de instituties op wankelen staan, betekent  nog niet dat de gemeenschap ook op wankelen staat. Ik ben ervan overtuigd dat een oervorm van gemeenschap, gebed, lied en Woord zal blijven bestaan. In welke vorm, dat weten we nog niet. Overigens zal elke nieuwe vorm ook weer institutionaliseren, zo nuchter leert de wetenschap wel te zijn.”

Prof. dr. Mechteld Jansen

Citaat is overgenomen uit de visienota “Van U is de toekomst” van de PKN

Meer berichten