Weeknieuws 4 februari 2024

januari 31, 2024

Weeknieuws 4 februari 2024

Zondag 4 februari 
10.00 uur Oude Kerk            ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Singelhof              ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, Avondmaalsviering voor ouderen


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van 4 februari
Vandaag staat in de dienst Marcus 1:29-39 centraal. De woorden van Jezus blijken kracht te
hebben. In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal.
Hartelijke groet van ds. Wim de Ruyter.

Bij de dienst in de Singelhof
Eerste Lezing 2 Koningen 4, 18-21 en 32-37
Tweede Lezing Marcus 1, 29-39
Wij horen vandaag over een dag uit het leven van Jezus. Hoe Hij ont-zettend zijn best doet
ons te bereiken, te helpen, te genezen. Laten wij stil worden – Hij doet het werk.
Wij lezen over de vrouw die haar hoop niet opgeeft tegen de zichtbare feiten in.
In dankbaarheid vieren wij dit met brood, gezegend onder ons gebroken leven en de beker der
dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken.
Welkom, goed dat u er bent!
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij.

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de kerk en Leo Hans Koornneef speelt op de piano in
Singelhof.

Kaars aansteken
Sebas van Buuren mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Het verhaal van vandaag komt uit: Marcus 1:29-39.

Laten we verdergaan
Jezus maakt de schoonmoeder van Simon beter. ’s Avonds
komen er nog veel meer zieken naar hem toe, die allemaal
genezen worden. Jezus laat zien hoe Zijn hemelse Vader het
leven bedoeld heeft. De volgende dag probeert Jezus rust te
zoeken, iedereen gaat naar hem op zoek.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor Streekverband De Tien. De tweede voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat
Wij gedenken Ab Smit
Op 15 januari overleed onverwacht in De Tweemaster in Maassluis Albert Willem Smit.
Omdat het thuis niet meer ging, woonde Ab daar de laatste dertien maanden.
Ab was een echte Amsterdammer. Hij was getrouwd geweest met Joosje van Hus. Samen
kregen zij twee zonen: Erik en Arjan. Joosje overleed in 1987. Vijf jaar na haar overlijden
ontmoette Ab Martha Vreeken. Achtentwintig jaar verbleven zij samen afwisselend in
Amsterdam en Maasland. In 2020 kwam Ab bij Martha in Maasland wonen tot het niet meer
ging.
Ab was een man met brede interesses. Hij was voor vrienden een uitstekende gids in
Amsterdam waar hij veel over wist te vertellen. Maar ook in Maasland voelde hij zich thuis.
Hij werd bijvoorbeeld hier lid van de historische vereniging. Maar ook kamperen deed hij
graag. Tot zijn 87e gingen hij en Martha met de caravan op stap.
Ab was Remonstrants gedoopt en heeft zijn leven lang met een vrijzinnige blik naar het
verschijnsel religie gekeken. Dat verhinderde hem niet actief te participeren. Hij bezocht
trouw diensten in de Westerkerk en de Dominicuskerk in Amsterdam en de Oude kerk in
Maasland.
Het afscheid van Ab vond plaats op maandag 22 januari in crematorium De Dijk in Maassluis.
Laten we ons Ab herinneren zoals hij was toen hij alles nog kon.
Ab is 92 jaar geworden.

Wij gedenken Dick Beernink
Na een slopende ziekte is op dinsdag 16 januari overleden Dick Johan Cornelis Beernink.
Dick was geboren in Wormerveer. Naar goed gereformeerd gebruik in die dagen werd hij na
twee weken gedoopt. Op 28 augustus 1987 trouwde hij met Anja Koote. In de dienst werd
toen Psalm 139 gelezen. Die Psalm zou bij zijn afscheid ook gelezen worden. Het jaar daarop
legde Dick met Pasen belijdenis van het geloof af. Dick en Anja kregen drie kinderen: Kim,
Mark en Maikel. Later werd hij trotse opa van twee kleinkinderen: Daniel en Jeanna.
Dick was een gepassioneerd zeeman. Hij had de tijd van zijn leven op een hopperzuiger. In
Maasland woonde het gezin op de Huis te Veldelaan.
Dinsdag 23 januari was de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland.
Dick is 76 jaar geworden.
Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen,
met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. L.J. van de Wetering – van der Gaag,
Gaspar van Egmontstraat 3 en naar mevr. N. van der Meer – van Antwerpen, In de Balije 3.

Dank
Na de val in november kreeg ik 5 weken revalidatie, i.v.m. de heupkneuzing. Daarna weer 5
weken voor de overbelasting van de 2e heup. Nu rustig lopen met de rollator. Na dit alles wil
ik jullie bedanken voor al het medeleven. Dat is zeer gewaardeerd!
Hartelijke groet,
Corrie Kardolus

Activiteiten


Groene kerk, groen geloven Maasland
Februari: energiebesparing, elke trui telt
Warme truiendag 2 februari 2024
Doe jij dit jaar mee? Het is simpel:
 Zet de verwarming lager
 Trek een EXTRA warme trui aan
 Bespaar 6% energie én 6% CO2 per graad. Samen op naar
80% energiebesparing.

En je kunt iets extra’s doen om anderen te inspireren. Deel bijvoorbeeld soep uit in je buurt,
begin de ochtend met een warming-up of ga, met elkaar, breien. Een actie waarmee je jezelf
verwarmt, en niet de wereld. De warme trui staat hierbij symbool voor . Voor meer inspiratie
zie https://warmetruiendag.nl/

Maasland nodigt je uit om samen te breien. Doe mee 3 februari!!
Op zaterdag 3 februari van 11 – 13 u gaan we samen in de Oude Kerk te Maasland
(kerkplein 1) breien en repareren. Ook uit de regio van harte welkom. Neem je (restjes) wol,
breipennen en patronen mee. Zet een breiwerk op*) of neem je breiwerk mee. Neem je (klein-
) kind mee en leer het breien.
‘Koop niet meer, repareer’. Truien met dunne plekken of gaten kun je beter repareren dan
nieuw kopen, want de kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën. Dus neem
je te repareren truien en de materialen die je hebt mee zodat we uit kunnen wisselen en kom 3
februari mee doen.
Ook van buiten Maasland van harte welkom om mee te doen.
Voor meer informatie: groenekerk@pg-maasland.nl | https://pg-
maasland.nl/groene_kerk/

Een graad lager in de dienst van 4 februari
We stoken een graadje lager en besparen dus 6% CO2. Trek die warme trui aan of pak een
fleece dekentje achterin de kerk.
Ps: doe ook eens de klimaat zelftest! Wat voor type ben jij? Een Klimaatkonijn,
Klimaatoptimist of Klimaatbaas? Doe de klimaat zelftest en kom erachter.

 


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten