Bidstond Kerkenwerk PG Maasland

februari 4, 2024

Bidstond Kerkenwerk PG Maasland

Is bidden belangrijk? Welke plaats heeft het in ons persoonlijk leven en in dat van onze gemeente?
Van de eerste leerlingen die erbij kwamen na de toespraak van Petrus op de Pinksterdag lezen we: “Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeen-schap, het breken van het brood en het gebed” (Hand. 2:42).
Bidden is een wezenlijk kenmerk van die eerste gemeente.

We zien dat ook Jezus zelf zich regelmatig terugtrok om op een eenzame plek tot God te bidden, bijv. als het appèl op Hem groot was (bijv. Marcus 1 : 35).
In 1 Thess. 5 wordt gezegd: “bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt”.
D.w.z. door gebed in contact blijven met onze Heer om ons te laten leiden door Hem. Want “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” (Joh. 15:5).

In de praktijk valt dat toch vaak niet zo mee. We ervaren blokkades. Waar vind ik de tijd en de stilte om te bidden? Hoort Jezus ons wel? Is Hij te vertrouwen? Waarom is niet gebeurd waarom ik vroeg? Gebeurtenissen uit ons verleden kunnen ons parten spelen en tegenhouden. Maar ook emoties als angst, bezorgdheid, een groot verdriet of juist een geweldige blijdschap kunnen ons totaal in beslag nemen zodat we aan bidden of danken niet toekomen (Lukas 17:11-18).

Ik zou zeggen: probeer in alle omstandigheden de levenslijn met onze Heer Jezus te grijpen en vast te houden. En waarom zouden we dat alleen moeten doen? Onze kerkgemeenschap zou de plek kunnen zijn om samen blokkades te overwinnen en te groeien in geloof.

Voor wie op zoek is naar inspiratie wil ik hier een keer wijzen op de website https://petrus.protestantsekerk.nl/ van onze landelijke kerk. Hier vind je “Petrus”, omschreven als “een vindplaats van geloof, hoop en liefde”. Je kunt je daar opgeven voor een gratis wekelijkse nieuwsbrief en ook voor het gratis Petrus Magazine dat viermaal per jaar verschijnt. Onder de knop “Gebed” vind je een aantal gebeden maar er is véél meer te vinden op deze site. Kijk er eens rond!

Op woensdag 21 februari 2024 van 19.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom op de maandelijkse bidstond in de Oude Pastorie om mee te bidden of gewoon aanwezig te zijn.
Een gebedsaanvraag kan via e-mail: cs.schaaf@hccnet.nl of carinawesterhof@hotmail.com .

 

Meer berichten

Preek van de Week

Preek van de Week

Oude Kerk Maasland Preek 18 februari 2024, 1e zondag in de 40-dagentijd. Ds. Rianne Noordzij Jeremia 1, 4-19 Marcus 1,...

Lees meer