Voorwoord 11 februari 2024

februari 7, 2024

Voorwoord 11 februari 2024

Goede woorden
Afgelopen zondag, 4 februari ’24, ging de preek in de Singelhof over de moeder en de zoon
(2 Koningen 4, 18-21 en 32-37). De zoon stierf na een zonnesteek op schoot bij de moeder. Zie
de piëta voor je. De Godsman Elisa wekte de zoon tot leven. Het tweede gedeelte ging over de
zoon en de schoonmoeder (Marcus 1, 29-39), waar de Godsman Jezus de vrouw genas. De
uitgestrekte hand werd een helpende hand en de vrouw zette als eerste vrouwelijke diaken het
werk van Jezus voort in het zorgen voor de ander. De helpende hand van God wordt tot een
helpende hand voor anderen.
En toen kwamen we op deze Wereldkankerdag bij ons eigen leven terecht. Ik hoor u denken:
ja, maar mijn moeder dan, en die ander die niet genezen is, mijn man die overleden is. Heel
begrijpelijk. Ik geloof niet dat dit te maken heeft met de grootte van je geloof. Zelf heb ik
moeite met de stroming die zegt: als je maar goed gelooft word je beter. Zo zag ik een moeder
met haar zoon in een rolstoel naar een gebedsgenezer gaan die zei: als je maar gelooft zal je
genezen. Zij ging met haar zoon in de rolstoel weer terug naar huis. Was haar geloof niet
groot genoeg? Ik denk niet dat dit de boodschap is van deze tekst.
Want het gaat om het Woord dat Jezus spreekt, goede woorden. Jezus handelt vanuit het gezag
van God. God is niet een angstwekkende macht die machtswellustig bepaalt wie wel of niet
goed gelooft en wie dan niet of wel een ramp zal overkomen. Jezus laat juist zien dat God
verdriet heeft over wat er met zijn schepping gebeurt en welk kwaad juist goede mensen treft.
Daarom spreekt Jezus goede woorden. En met het gezag van Zijn hemelse Vader spreekt Hij
niet alleen, maar handelt Hij tegelijkertijd om te laten zien: zó heeft God het bedoeld.
Daarom hebben wij goede woorden nodig, omdat ons bestaan vervlochten is met kwade
machten die ons overkomen. Goede woorden moeten ons de zekerheid geven dat we, ook al
laten we veel steken vallen, van Gods goedheid, genade, leven mogen. Het gaat er juist in de
bijbel steeds over: ‘hoe het gaat met het leven als het niet meer gaat”. Wil je in tijden van
tegenslag je geloof/vertrouwen ter beschikking hebben, onderhoud je geloof dan in tijden dat
het je goed gaat. En deel met elkaar de wonderen die jou overkomen. Zo werd ik n.a.v. zondag
gebeld met het bericht dat er heel veel gebeden is in een uitzichtloze situatie met levenseinde in zicht.
Dat er nog steeds wonderen gebeuren omdat het heel bijzonder is dat diegene er uit gekomen is. Dat
wij elkaar mogen bemoedigen dat ‘ondanks’ alles wat jou overkomt God voor je zorgt. Deze
goede woorden geven kracht, levenskracht dankzij de Vader en de Zoon.
ds. Rianne Noordzij

Meer berichten