40-dagen tijd – liturgische bloemschikkingen – Pasen

april 1, 2024

40-dagen tijd – liturgische bloemschikkingen – Pasen

In deze 40-dagen tijd worden weer liturgische bloemschikkingen gemaakt.

De liturgische bloemschikkingen in deze 40-dagen tijd zijn gebaseerd op het bijbelboek Jeremia. De basis van de schikking is de bolvorm, die symbool staat voor het leven op aarde. De schikking gaat over volhouden en niet opgeven om het goed te doen. Trouw blijven aan de boodschap.  De bol is donkerbruin maar wordt langzaam groener.

PASEN

Een nieuw begin. Het leven gaat open.
Het open graf is er de stille getuige van.
Duisternis is hardnekkig maar Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane. De schikking symboliseert het nieuwe leven dat stroomt. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Meditatieve tekst:
Een stroom van licht verdrijft het duister.
Kleurrijke, geurende lente.


Goede vrijdag

Het is Goede Vrijdag.

 

 

 

Meditatieve tekst:
Het houten kruis dat de wereld draagt.
Oorverdovende stille zoute tranen


6e zondag (Palmzondag) 24 maart

Het is palmzondag. De bol, die de aarde symboliseert, staat op het kruis.
De Palmpasenstok symboliseert zo: het kruis wordt gedragen om de aarde te redden.
En net als bij de palmpasenstokken van de kinderen,
symboliseren de 12 noten de 12 apostelen.
De gedroogde vruchten symboliseren de 30 zilverlingen van het komende verraad.
De buxus symboliseert de intocht van Jezus. Hosanna!
Meditatieve tekst
Hosanna!
roept het volk.
De twaalf
juichen, vrezen
verraden.
Levende aarde.


Vijfde Zondag

Het is de 5e zondag in de 40 dagentijd, deze wordt zondag Judica genoemd.
Jeremia 32 vers 7 Jeremia koopt, als Losser, in opdracht van God een stuk land.
Zo kan het land in het bezit van het volk blijven. Er kunnen in de toekomst weer akkers voor het volk gaan groeien.
Aan het groene mos is gras toegevoegd, een verwijzing naar het land.
De driekleurige viooltjes zijn symbool voor de aanwezigheid van God.
Het puntvormige blad is een teken voor het rechtvaardige.

Meditatieve tekst
De aarde
bezitten, gebruiken……
te eren.

Rechtvaardig
is de nederige mens.

 

 

 

 


Vierde Zondag

De lezing komt uit Jeremia 29 vers 11.

Een hoopvolle toekomst! God geeft hoop. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. Het is vandaag zondag Leatare: we worden opgeroepen om ons te verheugen.

Oordeel is niet Gods laatste maar vóórlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, op weg naar Pasen! De bol is groener geworden, er is hoop. De takken vormen de V van Vrede.
De tulp symboliseert het gebed.

Meditatieve tekst:
Bloem
Als gevouwen handen
Biddend
Om een teken van vrede
Uit de hemel.

 

 

 

 


Derde Zondag

Vandaag is de schikking gebaseerd op Jeremia 26 vers 3.
Jeremia spreekt het volk toe namens God. We hebben ogen om te zien, oren om te luisteren….
Maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.
De basis van de schikking staat symbool voor de kringloop van het leven. De paarse bloemen van de primula’s symboliseren de donkere ogen, waar het licht niet in weerkaatst. De jonge takjes reiken naar de hemel.
Meditatieve tekst:
Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan ….. niets

Tweede Zondag

Jeremia 18: 1-6.
Jeremia wijst de mensen naar de broodnodige verandering van het leven op deze aarde. Hij moet het volk waarschuwen en tegen het volk zeggen dat zij zijn als klei, in de handen van een pottenbakker. Deze kan een pot mooi maken of kapot maken.
Meditatieve tekst:
Trouw van God
Aan de aarde
Telkens opnieuw 
Gecreëerd 
Goed genoeg.

Eerste Zondag

Deze keer zijn deze gebaseerd op het bijbelboek Jeremia. Jeremia 1: 4-19 De basis van de schikking is een bolvorm Deze bol staat symbool voor ‘t leven op aarde en voor de kringloop van het leven. Jeremia wees de mensen naar de broodnodige verandering van het leven op aarde, om het in de toekomst beter te hebben.

Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de 40 dagen groener; het licht dringt door.

In het eerste hoofdstuk wordt Jeremia geroepen door God. Jeremia vindt dat moeilijk. Daarom wijst God hem de amandelboom aan.
De eerste boom in het Midden – Oosten die na de winter bloeit.
God zal voor hem zorgen. Net zoals de bloemen uitkomen, zo zullen ook de woorden van God uitkomen.

Meditatieve tekst:
Geroepen als profeet
Zoals bloesem de lente roept.
Luister Nieuw bewustzijn.

Meer berichten