Inspiratie & Bezinning – april 2024

april 2, 2024

Inspiratie & Bezinning – april 2024

Om te beginnen…… 
“Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets
waarvan die vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven
er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel”.
Rutger Kopland (1934-2012)

Terugkijken….. 
In het kader van het thema “Kerk in een veranderende samenleving”, was in maart ds. Gerrit van Meieren, classispredikant, onze gastspreker. Hij liet zijn licht schijnen over de rol van de kerk ‘op’ het dorp, waarbij hij zich de vraag stelde ‘waar gaat het om in de kerk, moet het altijd leuk zijn?’ Hij verwees vervolgens naar boeken van de Amerikaanse professor en theoloog Andrew Root. Deze pleit voor meer focus op de gezamenlijke geloofsontmoeting in de overtuiging dat dat de basis is voor een levende gemeente. Belangrijk is, aldus ds. Van Meieren, de vraag en uitdaging ‘wat is onze roeping, blijf het gesprek voeren en blijf luisteren!’ Zo werden drie avonden vanuit verschillende invalshoeken bezien en werden we gestimuleerd en geïnspireerd om de kerk en haar boodschap voor de volgende generatie relevant te houden!
Vooruitkijken……

·       Woensdag 10 april 20.00 uur          Duurzaamheid in perspectief. Groene kerk
De Schepping zucht!
Er wordt veel gesproken over klimaatverandering.
Moeten wij als Christenen hier iets mee en kunnen we er iets mee.
Simon Hanemaaijer probeert ons wegwijs te maken in dit labyrint van vragen!
Samen komen we verder!
Van harte welkom in de Oude Kerk.

·       Donderdag 25 april 20.00 uur                Justitiepastoraat, tijdens en na detentie
Het leven lijkt tot stilstand te komen wanneer iemand in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten.
Vaak is er verdriet, onzekerheid en zorgen over hoe het verder moet.
In die onzekerheid willen geestelijke verzorgers gesprekspartner zijn.
De spreker van deze avond is ds. Sjoerd Pos.
Hij is justitiepastor in de penitentiaire inrichting te Dordrecht.
We hopen wat meer inzicht te krijgen op dit voor ons onbekende terrein.
Van harte welkom in de Oude Kerk.

Stof tot nadenken…….  
“Kerken moeten de snelle veranderingen in onze tijd niet als een bedreiging zien, maar meer als mogelijkheden voor missionair kerk-zijn”
Raad van Kerken.

Meer berichten