Voorwoord 5 mei 2024

mei 1, 2024

Voorwoord 5 mei 2024

Zondag 5 mei is de dag waarop we in Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog vieren. We vieren dat we vrij zijn. We leven in een land dat vrij is van oorlog. Ook geestelijk mogen wij vrij leven. Laten we vooral geen gevangenen zijn van onze eigen gedachten. Vrij van allerlei verslavingen, vrij uit de greep van machten die ons neerhalen, zoals angst.
Bevrijding is de rode draad in heel de bijbel. Wij hebben wel eens moeite met al dat geweld in de bijbel, maar in de meeste gevallen dient het geweld om te bevrijden uit de verdrukking. Het geweld dient om Israël te verlossen. Mensen strijden om macht en eer. Gods werk is gericht op verlossing. In de bijbel zijn er altijd drie machten waarvan God verlossen wil:
de machten in de wereld die mensen verdrukken,
de dood die mensen bindt (banden van de dood),
en de schuld waardoor de mens zichzelf bindt. Jezus is gekomen om ons van al die knellende banden te bevrijden door zijn kruis en opstanding. Daartoe is Jezus onze broeder geworden. Hij is voor ons in het geweer gekomen.
Wij mogen onze oudste ‘broer’ naleven. Het is niet makkelijk om de andere wang toe te keren wanneer iemand je slaat in woorden of daden. De eerste reactie is oorlog te voeren, maar hier moet je juist zelfcontrole in praktijk brengen. Mensen die geen zelfdiscipline hebben zullen zich gerechtigd voelen terug te slaan. Zij zullen zich verwonderen waarom er zoveel chaos en verwarring in de wereld is. Ze zijn zo blind dat ze niet kunnen inzien dat ze, voordat ze geleerd hebben hun hele visie te veranderen en hun naasten gaan liefhebben als zichzelf, niet kunnen hopen iets te veranderen aan wat er in de wereld gebeurt. Hoe meer liefde en goede wil er is, hoe eerder er verandering zal komen.
Corrie ten Boom, een Nederlandse vrouw die de concentratiekampen overleefde gaf wereldwijd lezingen over vergeving. Ze schreef: “Vergeving is geen gevoel. Het is een wilsdaad en de wil kan functioneren ongeacht de temperatuur van het hart.”
Wanneer je hier bovenuit kunt stijgen ben je werkelijk vrij, omdat je grote broer jou heeft bevrijd. 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer