Weeknieuws 5 mei 2024

mei 1, 2024

Weeknieuws 5 mei 2024

Zondag 5 mei
10.00 uur Oude Kerk       ds. B.E.J.H. Becking, Woerden
10.00 uur Singelhof         ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, dienst voor ouderen

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur Oude Kerk      ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 5 mei

Bij de dienst
5 mei 2024, Singelhof.
Wij lezen Johannes 15, 1-16.

Zoals de sapstroom in de wijnrank verbonden zijn met de liefde van God. “Ik ben de ware wijnstok” zegt Jezus. Maar wat hebben veel mensen moeite met de bekende uitspraak van Johannes: God is liefde. Het klinkt als een vlag op een zinkende modderschuit. Hoe kun ja na Auschwitz, hoe kun je als je let op de moordpartijen her en der in de wereld nog beweren: God is liefde? Ik geef u alvast ter overweging een lied:
Liefde is als een vlammend vuur,
een vuurgloed van de Eeuwige,
geprezen is Zijn naam.
Zeeën kunnen de liefde niet blussen, rivieren spoelen haar niet weg.
Liefde is als een vlammend vuur,
een vuurgloed van de eeuwige,
geprezen is Zijn naam,
Geprezen is Zijn naam.
Dat wij in gezondheid elkaar mogen ontmoeten,
hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij


Organist
Reinier Kroos zal op het orgel in de kerk spelen en Leo Hans Koornneef speelt op de piano in Singelhof

Kaars aansteken
Het is niet bekend wie de kaars zal aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Johannes 15:9-17
Dit kan jij ook!
Jezus heeft een opdracht voor zijn leerlingen: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij noemt hen vrienden. Geen slaven of knechtjes, maar echte vrienden.

 

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel:  Kerk in Actie werelddiaconaat en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen. 

Toelichting collecte zondag 5 mei: Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en ontheemden in Oekraïne.

Pastoraat

Wij gedenken
Woensdag 24 april overleed Jantien Heine – Scholten. Het ging al langere tijd niet goed met Jannie. Ze had te horen gekregen dat haar conditie geen verder medisch ingrijpen mogelijk maakte. Toch kwam haar overlijden nog onverwacht snel. Verder lijden is haar daardoor bespaard gebleven.
Jannie was geboren in Smilde. Uit die omgeving kwamen haar ouders. Ze was het oudste kind van het gezin. Ze kreeg nog twee broers en drie zussen. Vrij snel na de oorlog kwam het gezin in Den Haag wonen. Het gezin bood weinig veiligheid. Het zou in het vervolg van haar leven een tere plek blijven. Via een broer leerde ze Ton kennen. Jannie en Ton trouwden in 1967. Een jaar later kwamen ze door het werk van Ton in Maasland wonen. Aanvankelijk in de Hofdijkstraat, later in 1973 op Raesvelt 12. Ze kregen twee kinderen: Anton en Anja.
Jannie zette zich op haar manier in voor haar omgeving. Voor de kerk is zij diaken geweest en was ze lid van de zendingscommissie. Ze was jaren oppasmoeder en later deed ze vrijwilligerswerk voor ouderen. Ik leerde haar aanvankelijk vooral in de Singelhof kennen wanneer zij de ouderen van kleinschalig wonen naar de maandelijkse kerkdienst begeleidde.
Dinsdag 23 april was de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland. We lazen een gedeelte van Psalm 23. Jannie hunkerde in haar leven naar veiligheid. Die vond ze bij haar God.
Jannie is 81 jaar geworden.
Wim de Ruyter 

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 28 april met onze hartelijke felicitaties gebracht naar dhr. en mevr. J.F. Bergeman- Mosterd, Vrouwe Lideweysingel 14.
Zij waren 23 april jl. 60 jaar getrouwd en met onze hartelijke felicitaties naar dhr. en mevr. J. van der Houven- Stam, Veldesteyn 36. Zij waren 23 april jl. 72 jaar getrouwd.

Kerkdienst van Hemelvaartsdag 9 mei
“Vroeger” vond ik het heerlijk om op Hemelvaartsdag te dauwtrappen. De laatste jaren kwam er niet zo van. Bij Bommeer ’s morgens vroeg turen naar de opkomende zon aan de heldere hemel. De zon komt op 9 mei om 6.00 op. De hele dag blijft de zon in je vizier. Misschien toch maar weer? Wie heeft er zin om vroeg uit de veren te gaan? Bel mij, mail mij, dan gaan we samen.
En dan om 10.00 in die mooie stille Oude Kerk samen erbij stil staan hoe de discipelen Jezus stonden na te staren…achter gebleven, maar: met een belofte! Wat betekent dit voor ons als wij het nastaren hebben? Wij lezen Handelingen 1, 1-14.
Kom op, uit de veren!
Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij   06 414 80 250  riannenoordzij@zonnet.nl

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk
Handelingen 1:1-14
Er is geen kinderkerk.
Is hij er nog?
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn leerlingen hem nu kwijt zijn. Op de een of andere manier blijft hij bij hen. Jezus belooft ook dat Gods kracht hen verder zal helpen.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: diaconie en algemeen kerkelijk werk.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen. 


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer