Voorwoord 19 mei 2024

mei 15, 2024

Voorwoord 19 mei 2024

“Ik bid voor hen”
Johannes 17
“Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Hoor mij Heer want er is iemand uit mijn leven weggegaan.
En ik voel mij zo verlaten.” Zo staan wij gelovigen er, zou je kunnen zeggen, liturgisch gezien
deze tijd er alleen voor. Jezus is naar de hemel en wij moeten maar wachten, bidden en
vertrouwen dat de belofte van zijn Geest, de trooster, de raadgever aan-wezig-is.
Kent u dat ook, dat hemelvaartgevoel? Verlaten door Gód en door de mensen om je heen. Ik
hoor in de gesprekken mensen zich afvragen: “Ik verlies nu zoveel in mijn leven. Waar is God
toch in dit alles?” Verlies kun je lijden aan iemand van wie je zielsveel gehouden hebt, maar
verlies kun je ook lijden aan je baan of je gezondheid, dat je het leven wat je gewend was
verliest en dat je niet meer alles kan wat je wil. Iets los moeten laten wat belangrijk voor je is,
dat is een hartverscheurende opgave.
Verlatenheid. In Johannes 16 waarschuwt Jezus de leerlingen dat zij het zwaar te verduren
krijgen in de wereld, maar dat zij goede moed moeten houden. “Want”, zo zegt Jezus, “Ik heb
de wereld overwonnen (Joh. 16,33)
Ja, ja, mooie praat, moeten de discipelen gedacht hebben. Het lijkt er in het gesprek op dat de
communicatie toch niet echt wil lukken: het onbegrip blijft. En dan in Joh. 17 lezen wij dat
Jezus openlijk begint te bidden, een hogepriesterlijk gebed. Een publieke daad, zoals de
hogepriester in die tijd de communicatie tussen God en mens tot stand bracht, maar een
gebed ook van de Zoon met de Vader.
Laten we eerst proberen de tekst wat tot ons te nemen.
Achter dit gebed ligt de basis-structuur van het Johannes-evangelie en de eerste Johannes-
brief:
Visie: – Zoals Jezus verbonden is met God,
Zijn hemelse Vader mag jij zoals je    grote broer Jezus verbonden zijn met
je hemelse Vader. Hij bevrijdt jou uit
je moeilijke situatie, Hij beschermt
jou en Hij laat Zijn grootheid en
goedheid in jouw leven zien.

– Door in God en in Gods liefde te blijven ontstaat er een gemeenschap van liefde
waarin je in een moeilijke tijd kan zeggen: mijn hemelse Vader heeft het beste met mij
voor. Hij heeft jou vrij gekocht en Hij heeft een prachtig plan voor jou.
– In die gemeenschap wordt Gods grootheid en liefde zichtbaar voor de wereld.
Als God, jouw hemelse Vader koning der koningen is, ben jij Zijn koningsdochter,
Zijn konings zoon.
Missie: Deel in Jezus’ zending, ga als gemeenschap de wereld in en maak Gods liefde
zichtbaar zodat anderen kunnen gaan geloven.
Voordat Jezus naar de hemel gaat maakt hij met dit gebed duidelijk dat Hij niet degene is die de
mens verlaat, ook al voelen velen dit zo, ook al verlaat de mens God. In de naam van de
Vader, wiens naam is “Ik ben” is Hij nabij. Niet omdat wij dat ervaren of voelen of merken,
maar omdat Hij dat beloofd heeft. En dat wij elkaar daar in meenemen, in die gedachte.
Elkaar er aan herinneren dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de toekomst
die God met jou en mij voor ogen heeft. Dat wij de hoop, die wij zien in Jezus, aan elkaar
doorgeven, ook al moeten wij dure lessen leren in het leven.
Maar wat je ook meemaakt en wie je ook verliezen moet, de Heer zegt: Ik BEN! Ik bevrijd
jou uit je nare situatie en geef jou een toekomst vol van hoop.
Jezus bidt voor jou een bewogen gebed waarin de relatie tussen de Vader en de Zoon concreet
wordt weergegeven. Een innige verbondenheid die beweging tot stand brengt. God die
bewogen en beweeglijk is, waardoor mensen bewogen om elkaar zijn. Als in een dans, cheek
to cheek. Dichtbij elkaar blijven, samen bewegen op de adem van Gods Geest. Dan ben je
nooit meer alleen. Vanuit de Vader en de Zoon is de Heilige Geest met ons.
Door de verbondenheid met de Geest in beweging komen.
Jezus wil dat wij zó achterblijven, niet alleen, maar samen, levend op de beweging van Zijn
Geest die kracht geeft, je te binnen brengt wat je nodig hebt, die je de liefde leert leven. Waar
wij elkaar liefhebben wordt Gods liefde zichtbaar. Zó dat je kan zeggen: in jou heb ik iets van
God gezien. Mens, je hebt een toekomst vol van hoop want het is Pinksteren geworden!

 

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer