Weeknieuws 19 mei 2024

mei 15, 2024

Weeknieuws 19 mei 2024

Zondag 19 mei              1e Pinksterdag
10.00 uur Oude Kerk      ds. B.W.J. de Ruyter, gezinsdienst m.m.v. Nel Haaring

Maandag 20 mei            2e Pinksterdag
10.00 uur R.K. Kerk        pastor Ariane Kuijvenhoven en diaken Melchior Kerklaan,
oecomenische viering


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 19 mei

Bij de dienst
Zondag 19 mei is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Geest. In een tijd waarin
onbegrip en verwarring overal waarneembaar zijn, zou je Pinksteren het feest van de hoop op
herkenning kunnen noemen. In de dienst lezen we het verhaal uit Handelingen. Verder zal Nel
Haaring een muzikale bijdrage aan de dienst leveren.
Wim de Ruyter

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Het is niet bekend wie de kaars zal aansteken.

Oppasdienst
Tijdens de dienst op 1e Pinksterdag zal Petra Voogt de oppas verzorgen.

Kinderkerk

Handelingen 2:1-24. Pinksteren.
Jij spreekt me aan!
De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest.
Iedereen hoort hen spreken in zijn eigen taal. Ze kunnen het goede nieuws verder gaan
vertellen aan iedereen die het horen wil.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: PKN missionair werk en kerkgroei en algemeen kerkelijk
werk. Bij de uitgang is de orgelfondscollecte.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Toelichting collecte zondag 19 mei: Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh
In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal
te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.
Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk,
leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en
in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap. Via het programma Zending van
Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven.

Werkgroep Oecumene
Op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag,  is om 10 uur de oecumenische kerkdienst in de
RK kerk, Meester Postlaan 6, Maasland.
Al jarenlang is deze kerkdienst het startsein voor Sport en Spel. We willen u van harte
uitnodigen om aanwezig te zijn!
Het Sport en Spel comité is natuurlijk al maandenlang bezig met de voorbereidingen voor dit
evenement dat heel Maasland op de been brengt.
We kijken ernaar uit en we hopen op een fantastische opbrengst.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Oecumene Maasland

Pastoraat
Wij gedenken Robert Poot
Vrijdag 3 mei 2024 overleed Robert Edward Poot. Robert woonde samen met zijn vrouw
Mieke en hun dochter Leonie, In de Balije 8. Robert had de afgelopen jaren wat betreft
conditie veel moeten inleveren. Lopen ging al lange tijd moeilijk. Een paar weken geleden
ging hij plotseling snel achteruit. Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen.
Robert was geboren in Overschie. Hij had een oudere broer en een jongere zus. Na de H.B.S.
wilde hij naar de Zeevaartschool. Via contacten van zijn vader had hij al vanaf zijn dertiende
verschillende zeereizen meegemaakt. Na een aantal jaren varen, kwam hij bij de brandweer
werken. Zijn specialisatie was het bestrijden van scheepsbranden. In 1970 trouwde hij met
Mieke Graveland. Het jonge gezin woonde eerst kort in Rozenburg. Maar al snel kwamen ze
in Maasland wonen. Robert en Mieke kregen twee kinderen: Robert en Leonie.
Robert had grote belangstelling voor stoomlocomotieven en boten. Hij was een verwoed
modelbouwer van schepen. Hij had ook een indrukwekkende modelspoorbaan. Over
persoonlijke dingen was hij wel eens wat gesloten. Een verwijzing naar zijn hobby’s was
echter vaak genoeg om hem op zijn praatstoel te krijgen.
Robert was in zijn goede jaren een trouw kerkganger. Hij was ook een tijd ouderling. De
laatste jaren volgde hij de diensten thuis. In de afscheidsdienst op vrijdag 10 mei in de Oude
Kerk van Maasland lazen we Psalm 84. Als pelgrim voelde Robert zich veilig bij de HEER.
Robert is 88 jaar geworden.
Wim de Ruyter

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met onze
hartelijke groeten, gegaan naar mevr. A. Quak – van Dijk, Burg. Groot Enzerinksingel  65
en naar mevr. M. Steendam  Riemtale 8.

Brei- en kledingrepareercafe zaterdag 18 mei 11.00 – 13.00 uur Oude Kerk Maasland
Deze keer: creatief repareren met hulp van Elsa Buijs *) .
Je wintergoed opbergen? Loop eerst je wollen truien en sokken na op gaten of slijtage. Gooi
niet weg, maar kom ze repareren. Elsa heeft veel ervaring in zichtbaar en onzichtbaar
repareren, niet alleen van wollen goed, maar ook van blouses en spijkergoed. Ze brengt
inspirerende voorbeelden en materialen mee om je op weg te helpen. Voor het milieu is dit
veel beter dan afdanken.
Ook als je weer gewoon gezellig samen wilt komen handwerken, uitwisselen, elkaar
inspireren, koffie en een praatje te maken, ben je/bent u natuurlijk weer van harte welkom.
Alles is goed.
NB: er is geen naaimachine aanwezig. Voor vragen neem je contact op via groenekerk@pg-
maasland.nl of 06 282 176 44 (Marja Buijs).
*) Zie ook @Fie_derelsa op Instagram; #koopnietmeerrepareer.

Repair Café Maasland : 18 mei
Repair cafés zijn gratis ontmoetingsplekken waar je samen aan de slag gaat om kapotte
spullen te repareren. Elke 3e zaterdag in de maand zijn we geopend van 13.00 uur tot 16.00
uur in De Oude Pastorie op het Kerkplein in Maasland. In de Oude Pastorie is gereedschap en
materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er deskundige
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. De eerst
volgende bijeenkomst is op zaterdag 18 mei 2024. We zien u graag verschijnen en helpen U
graag!

Dinsdag 21 mei : kronen poetsen
Het is weer tijd om aan de slag te gaan met het
poetsen van de kronen.
Wij zoeken dus behulpzame dames én heren die ons willen
helpen.
Vele handen maken niet alleen licht werk, het is ook nog eens
een stuk gezelliger!
We willen om 9.00 uur starten, voor koffie/thee met wat
lekkers wordt gezorgd.
Wilt u poetsdoeken meenemen?
Graag tot ziens op dinsdag 21 mei!
Jochem en Lia

Inleveren kopij ‘Op Weg’ juni
Nog tot en met dinsdag 21 mei is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het juni nummer
van Op Weg.
Mail: opweg@pg-maasland.nl
Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer