Weeknieuws 26 mei 2024

mei 22, 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei
10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 26 mei

Bij de dienst

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Veerle van Buuren zal de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Johannes 3, 1-16 Als dan de Heilige Geest er is…
Na Pinksteren horen wij niet alleen over God de Vader en de Zoon Jezus, maar ook over de Heilige Geest. 
Dan worden de woorden van God levend en merk je
dat Hij jouw leven leidt, je troost en je beschermt. 

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: zending en algemeen kerkelijk werk. Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen. 

Pastoraat

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen, met onze hartelijke groeten, gebracht naar dhr. en mevr. J. v.d. Hoek, Waterbiesweg 10 in Den Haag en naar mevr. T. van Buuren – van Haren, Doelstraat 78.

Activiteiten

PCOB Maasland-Schipluiden Ontmoetingsmiddag op 28 mei 2024
Haar leven na de wereldoorlog.
Deze middag is onze gastspreekster mevrouw Miep van der Woude.
Mevrouw Miep van der Woude uit Katwijk was Korpssergeant Majoor in het Leger de Heils, trouwambtenaar en geeft vaak lezingen over zaken die haar hart raken.
Deze middag worden er foto’s vertoond en vertelt ze over: “Haar leven na de wereldoorlog”.
Dat zal ons in deze tijd zeker aanspreken.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 28 mei in Singelhof.
Aanvang 14.30 uur.  Vanaf 14.00 is de zaal open en staat de koffie/thee al klaar.

“Niet tevergeefs”
Al is er maar één –
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.
Hans Bouma
Uit: Medemens


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 23 juni 2024

Weeknieuws 23 juni 2024

Zondag 23 juni 10.00 uur        Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You...

Lees meer