Weeknieuws 2 juni 2024

mei 29, 2024

Weeknieuws 2 juni 2024

Zondag 2 juni
10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal, kinderkerk
10.00 uur Singelhof         ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, Avondmaalsviering voor ouderen


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 2 juni

Bij de dienst in de Singelhof, een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
“Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.”
(NLB 388)
Zondag vieren wij in de Singelhof het Heilig Avondmaal. Een ieder is van harte welkom! Wij
lezen uit Marcus 2, 23-3, 6 over twee verhalen over de sabbatsheiliging. Wie heeft het voor
het zeggen in de discussie tussen de farizeeën en Jezus? Het gaat om leven en dood. Laten wij
ons door Jezus aanspreken. En: de sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat.
Ik zie u zondag graag,
hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Organisten
Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude kerk..
Leo Hans Koornneef zal op de piano spelen in de Singelhof.

Kaars aansteken
Tijs Nooteboom mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk

Als Protestantse Gemeente Maasland vinden wij het belangrijk om ook verbinding met kinderen te hebben,
zodat wij hen een plek kunnen geven waar ze zich met andere kinderen thuis voelen, waar ze
samen leren leven en geloven in een vertrouwde maar ook gezellige omgeving.
Wij begrijpen dat het gezinsleven, school en sport aandacht vraagt en vragen ons af of er
vanuit de ouders ook vraag is naar support in de ontwikkeling van het geloofsleven.
Wilt u met ons meedenken over de mogelijkheden? Binnenkort wordt er een enquête
gehouden. U kunt ook direct uw visie mailen naar de voorzitter van de Kinderkerk:
riannenoordzij@zonnet.nl

Zondag 2 juni 2024 – Handelingen 5:1-11
Alles of niets
De volgelingen van Jezus delen alles wat ze hebben.
Een zekere Ananias en zijn vrouw willen ook meedoen.
Maar ze houden een deel van hun geld voor zichzelf en
liegen daarover tegen de apostelen.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor Streekverband De Tien. De tweede voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat
Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente, zijn de bloemen met onze hartelijke groeten gebracht
naar de fam. R. Mosterd- Harteveld, Prinses Margrietlaan 30 en naar dhr. Maarten Rensen,
Oranje Nassaustraat 30.

Alvast een vooraankondiging:
Openluchtdienst!!
Op zondag 16 juni is om 10 uur de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst. Deze viering
wordt gehouden op het grasveld van het Lentiz college, Commandeurskade Maasland. Bij
slecht weer wijken we uit naar de Oude Kerk. (Zaterdagmiddag valt daarover de beslissing).
Voorgangers zijn ds. Rianne Noordzij en diaken Hubert Berbee. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door het Combo o.l.v. Leo Hans Koornneef. We willen u van harte uitnodigen
om aanwezig te zijn!
Met vriendelijke groet, namens  de werkgroep oecumene Maasland,

Activiteiten
Op donderdagavond 13 juni a.s. (aanvang 19.30 u) is er een mooie SAMENZANGAVOND in
de Oude Kerk – Maasland. Vaste organisten Leo Hans Koornneef & Reinier Kroos zullen het
orgel bespelen. Ds. Rianne Noordzij zal verbindende woorden spreken. We hopen weer op
een goede opkomst en een fijne avond waarin dus veel gezongen zal worden. De toegang is
vrij (collecte). Iedereen is welkom!

De Orgelcommissie


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 23 juni 2024

Weeknieuws 23 juni 2024

Zondag 23 juni 10.00 uur        Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You...

Lees meer