Weeknieuws 16 juni 2024

juni 12, 2024

Weeknieuws 16 juni 2024

Zondag 16 juni
10.00 uur Openluchtdienst, oecomenische viering
ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege en diaken Hubert Berbee
(bij slecht weer: Oude Kerk)

Muzikale begeleiding
Het Combo o.l.v. Leo Hans Koorneef


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


10.00 uur Openluchtdienst op het veld van het Lentiz College,
aan de Commandeurskade.
“Het Koninkrijk wordt zo groot dat allerlei vreemde vogels er terecht
kunnen.”
In samenwerking met de R.K. Parochie Maria Magdalena, de PG ‘De Magneet’ en de PG
Maasland is er een inspirerende Openluchtdienst voorbereid. Wie je ook bent en wat je ook
gelooft, je bent van harte welkom! Met eigentijdse muziek van het Combo, een goed verhaal
en heerlijk onder de blauwe hemel in de gouden zon (hopen wij) beleven wij geloof, hoop en
liefde. Wij lezen in Marcus 4, 26-34 dat het Koninkrijk van God zo groot wordt dat allerlei
vreemde vogels er terecht kunnen.
Voor de kinderen is er kinderkerk.
Laat heel Maasland en omgeving ons horen!
Voorgangers: diaken Hubert Berbee en ds. Rianne Noordzij.
M.m.v. het Combo o.l.v. Leo Hans Koornneef.
P.S. . Bij slecht weer wijken we uit naar de Oude kerk (Zaterdagmiddag valt daarover de
beslissing).

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Collectedoel
Het doel voor de eerste collecte wordt bepaald door de oecumenische werkgroep en is op dit
ogenblik nog niet bekend. De tweede collecte is voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen, met onze hartelijke
groeten, gebracht naar de fam. Stam-Hakhoff, Stationsstraat 10 en naar mevr. J. van der
Marel, Drie MaasHave in Maassluis.

Meeleven…
Afgelopen maandag kwam het bericht van Maarten dat tijdens een fietstochtje Gerda van der Meer is aangereden door een auto. Met ambulance is zij naar Maastricht vervoerd.
Haar gezicht is beschadigd, gebroken neus, 4 gebroken ribben, elleboog gebroken en een inwendig scheurtje in haar heup wat veel pijn veroorzaakt.
Momenteel wordt bekeken of zij naar het Reinier de GraafGasthuis overgebracht kan worden.

Wij wensen Gerda en Maarten heel veel sterkte en goede moed.
Maarten en Gerda van der Meer wonen Kluisweer 18.

Activiteiten
Brei- en kledingrepareercafe verplaatst!
I.v.m. Sport & Spel is het Brei- en kledingrepareercafe deze keer niet op de 3e zaterdag van
de maand, maar 1 week later, dus op zaterdag 22 juni, van 11 – 13 uur in de Oude Kerk
Maasland.
Dat is tevens de laatste keer voor de zomerstop in juli en augustus.
Op 21 september starten we dan weer.
Bij vragen: mail naar groenekerk@pg-maasland.nl


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord

Voorwoord

Het vaste ritme Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de Kluisweer worden dan...

Lees meer