Voorwoord 23 juni 2024

juni 19, 2024

Voorwoord 23 juni 2024

ALLEEN
JHWH, God, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken
die bij hem past…..Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde JHWH, God, een
vrouw en Hij bracht haar bij de mens.
Genesis 2, 18 en 22
Al snel kwam God er achter dat de man een helper nodig had. Geen knechtje, maar een
helper. Hij schiep de vrouw uit één van Adams ribben – van dicht bij zijn hart nam God iets.
Niet iets vanonder de voetzolen. De vrouw is nooit bedoeld om overheen te lopen, respectloos
behandeld te worden of misbruikt of gepest. Eva, moeder van alle levenden, werd geschapen
omdat Adam, ‘de mens’ haar nodig had. God zag dat Adam niet compleet was zonder haar.
Dat is vandaag nog zo. Mannen hebben een vrouw nodig en de vrouw zou veel meer moeten
betekenen dan de kok, een huishoudster, of als ‘gebruiksvoorwerp’ voor de seks of om
kinderen te baren.
Het grootste dat van betekenis is wat twee mensen samen kunnen be’leven’ in liefde in
harmonie, elkaar aanvullen. Onvoorwaardelijke liefde en wederzijds respect.
Nu hoor ik ervaringen van mensen die alleen leven omdat hun partner overleden is of een
relatie verbroken is. Zelf leef ik nu ook al 2 jaar en 4 maanden alleen. Mooie herinneringen
doen mij dankbaar terugkijken, maar de leegte blijft. Maar begrijp mij niet verkeerd. Niet
iedereen hoeft getrouwd te zijn om compleet te zijn. Hoewel de meeste mensen ernaar
verlangen om een levenspartner te hebben, zeker wanneer je de ervaring hebt dat dit zo in
harmonie kan zijn, roept God ook heel specifiek mannen en vrouwen om alleenstaand of
liever gezegd ‘alleengaand’ te blijven. Hij geeft hem of haar een bijzondere bekwaamheid. Je
hoeft niet getrouwd te zijn om van je leven te genieten en geweldige dingen te doen. Ook al
trouwen veel mensen wel, dat betekent niet dat er iets mis is met jou of met je leven als je
alleen ‘gaat’. Ja, eerlijk, natuurlijk is het gezelliger samen. Maar kijk eens om je heen wie er
allemaal voor je is, welke helper op je pad komt. Daarin tevreden zijn en vreugde vinden in
wat jij voor een ander kan betekenen.
Ierse zegen:
God geeft jou…
voor elke storm een regenboog
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord.

Meer berichten

Voorwoord

Voorwoord

Het vaste ritme Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de Kluisweer worden dan...

Lees meer