Weeknieuws 23 juni 2024

juni 19, 2024

Weeknieuws 23 juni 2024

Zondag 23 juni
10.00 uur        Oude Kerk          ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Bij de dienst
In de dienst van zondag 23 juni staat Handelingen 8: 4-25 centraal. Vanouds wordt dit
gedeelte in de kerk verbonden met integriteit binnen de gemeente. Het brengt ons bij de
vraag: waar gaan wij echt voor? Hoe verhoudt ons eigenbelang zich tot de gemeenschap?
Wim de Ruyter

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Anne Hanemaaijer mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Het verhaal komt uit Handelingen 8:(1b)4-25
Dat wil ik ook!
De apostelen vertellen in de stad Samaria over de Messias. In Samaria woont ook een zekere
Simon, een tovenaar waar iedereen respect voor heeft. Als Simon hoort vertellen over Jezus,
wil hij ook gedoopt worden. Als hij ziet dat Johannes en Petrus mensen de handen opleggen
zodat ze de Heilige Geest ontvangen, wil Simon dat ook kunnen. Hij wil er zelfs voor betalen!
Maar zo werkt het niet; de Geest van God is niet te koop.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. De tweede voor AKW. Bij de deur wordt
er gecollecteerd voor het orgelfonds.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Pastoraat

Omzien naar elkaar
Gerda van der Meer (Kluisweer 18) is tijdens het fietsen aangereden door een auto. Zij is
afgelopen maandag voor herstel en revalidatie vanuit Maastricht UMC overgeplaatst naar het
Reinier de Graaf Gasthuis,
afd. 3H, kamer 233,
Postbus 5011
2600 GA Delft

Het gaat niet goed met Maarten Rensen van de Oranje Nassaustraat 30. Er is geen hoop op
herstel. Wij hopen dat hij ook in deze tijd zijn rust vindt bij onze God.

Activiteiten
Brei- en kledingrepareercafe.
Het Brei- en kledingrepareercafe is deze keer niet op de 3e zaterdag van de maand, maar 1 week later,
dus komende zaterdag 22 juni, van 11 – 13 uur in de Oude Kerk Maasland.
Dat is tevens de laatste keer voor de zomerstop in juli en augustus.
Op 21 september starten we dan weer.
Bij vragen: mail naar groenekerk@pg-maasland.nl

Overig

Let op!
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gelezen gaat er het één en ander veranderen bij de “Samen”.
Vanaf 5 juli komt de “Samen“ één keer in de twee weken.
Ook wil de drukker de kopij eerder van ons hebben. Dit omdat het nog al eens voor kwam dat
de post ons blad niet op tijd bezorgde. Het betekent voor degenen die kopij inleveren dat dit
kan tot donderdag 18.00 uur. Dan hebben wij tot en met vrijdagmorgen de tijd om het netjes af
te leveren bij de drukker.
Voor de “Samen” van vrijdag 5 juli willen we dus graag de kopij, bestemd voor zondag 7 en
zondag 14 juli, ontvangen vóór donderdag 27 juni, tot 18.00 uur.
Het zal wennen zijn. We moeten 2 weken vooruit denken! Maar het gaat vast wel lukken.
Met vriendelijke groet,
Lia de Vos & Jolanda Moerman


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord

Voorwoord

Het vaste ritme Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de Kluisweer worden dan...

Lees meer