Weeknieuws 30 juni 2024

juni 26, 2024

Weeknieuws 30 juni 2024

Zondag 30 juni
10.00 uur Oude Kerk     ds. L. den Breejen uit Delft,  Kinderkerk


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Babet van Buuren mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Handelingen 11:19-26
Wij gaan verder!

Volgelingen van Jezus verkondigen het goede nieuws ook buiten de directe omgeving van Israël, zoals in de wereldstad Antiochië. Vanuit Jeruzalem komt Barnabas daar naartoe om te helpen bij de verkondiging. In Antiochië worden de gelovigen voor het eerst christenen genoemd.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor de Zending.  De tweede voor AKW.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Pastoraat                              

Omzien naar elkaar:

Maarten Rensen uit de Oranje Nassaustraat is overgebracht naar een hospice. Het adres voor wie een kaartje wil sturen is: Schiewaegh, Nieuwe Damlaan 759, kamer 221, 3119 AT Schiedam t.a.v. Maarten Rensen. Bezoektijd is van 11.00 uur tot 23.00 uur.

Gerda van der Meer (Kluisweer 18) is tijdens het fietsen aangereden door een auto. Zij is inmiddels voor herstel en revalidatie vanuit Maastricht UMC overgeplaatst naar het Reinier de Graaf Gasthuis, afd. 3H, kamer 233, Reinier de Graafweg 5, 2625 AD Delft.

Bloemengroet
De bloemen gaan met de hartelijke groeten vanuit de gemeente naar Mevr. A. Schaaf – Kamp,  Heemraad 14 en naar Lizette Engelberts  Veldvreugd 2e  Schipluiden


Overig

Let op!
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gelezen gaat er het één en ander veranderen bij de “Samen”.
Vanaf 5 juli komt de “Samen“ één keer in de twee weken.
Ook wil de drukker de kopij eerder van ons hebben. Dit omdat het nog al eens voor kwam dat
de post ons blad niet op tijd bezorgde. Het betekent voor degenen die kopij inleveren dat dit
kan tot donderdag 18.00 uur. Dan hebben wij tot en met vrijdagmorgen de tijd om het netjes af
te leveren bij de drukker.
Voor de “Samen” van vrijdag 5 juli willen we dus graag de kopij, bestemd voor zondag 7 en
zondag 14 juli, ontvangen vóór donderdag 27 juni, tot 18.00 uur.
Het zal wennen zijn. We moeten 2 weken vooruit denken! Maar het gaat vast wel lukken.
Met vriendelijke groet,
Lia de Vos & Jolanda Moerman


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord

Voorwoord

Het vaste ritme Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de Kluisweer worden dan...

Lees meer