Weeknieuws 7 & 14 juli 2024 – UPDATE#1

juli 9, 2024

Weeknieuws 7 & 14 juli 2024 – UPDATE#1

Zondag 7 juli
10.00 uur Oude Kerk             ds. H.M. Perfors, Spijkenisse
10.00 uur Singelhof               ds. B.W.J. de Ruyter, dienst voor ouderen

Zondag 14 juli
10.00 uur Oude Kerk             ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’Update#1

Omzien naar elkaar
Hans van Santen, Ruwaard 2, heeft na onderzoek in het ziekenhuis geen goed bericht ontvangen. Er is voor hem geen hoop meer op herstel. Zijn krachten nemen snel af. Wij hopen dat hij en zijn vrouw Liesbeth kracht ontvangen om deze moeilijke weg te gaan.

 

Anneke Keizer, Hofsingel 88, heeft na een val haar pols gebroken. De komende weken moet zij het daarom als ouderling rustiger aandoen.

Overleden
Donderdag 4 juli overleed op 82 jarige leeftijd Joke de Lijster-Ooms uit de Diepenburchstraat. De afscheidsdienst is vrijdag 12 juli om 11 uur in de Oude kerk van Maasland.

Wim de Ruyter 


Kerkdienst van zondag 7 juli

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de kerk en Leo Hans Koornneef speelt op de piano in Singelhof.

Kaars aansteken
Anne Hanemaaijer zal de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Marcus 6:1-6.  Wat doe jij nou?

Jezus gaat met zijn leerlingen naar de stad waar hij vandaan komt. In de synagoge geeft hij uitleg op een manier die de mensen niet kennen. Ze vragen zich af waar hij die wijsheid vandaan haalt: Hij is toch die timmerman? En zijn broers en zussen wonen toch ook in de stad? Jezus vertelt dat een profeet overal erkend wordt, behalve in zijn vaderstad.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in actie en algemeen kerkelijk werk.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Opbrengst collecten
De collecten in mei hebben in totaal € 1.953,23. Voor De Tien  € 70,80, voor Kerk in actie werelddiaconaat € 454,85, Diaconie € 122,40, voor Elim € 426,30, voor PKN Missionair € 464,45, voor de zending € 362,43 en voor het bloemenpotje € 50. Alle gevers hartelijk dank!

 Toelichting collecte zondag 7 juli: Preken in gebarentaal
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.


Overleden

Maandag 1 juli overleed Maarten Rensen. Maarten was al langere tijd ziek. Maar voor Maarten was het belangrijk zo lang mogelijk zijn gewone leven voort te zetten.
De laatste weken lukte dat niet meer. Hij werd opgenomen in een hospice in Schiedam. Daar is hij overleden.
De afscheidsdienst is maandag 8 juli om 13.30 uur in de Oude kerk van Maasland.
Wim de Ruyter


Kerkdienst van zondag 14 juli

Met vakantie met God
Wat kijken we daar naar uit, om met vakantie te gaan. Het woord vakantie komt uit het Latijn ‘vacare’ en betekent: vrij zijn. Vakantie betekent dus niet: koffers pakken en op reis gaan, maar ‘vrij zijn’ van je verplichtingen, van je situatie. Vrij zijn van je zorgen! En ja, wat is het fijn als je er op uit kan. En als je op reis gaat, wat neem je dan mee? Jezus zei: “niets”. Wij lezen Marcus 6, 6b-13.
Dit is de eerste zondag van de zomervakantie. In de zomervakantie is er geen Kinderkerk.

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Benjamin Schulte zal de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Marcus 6:6b-13.  Goede reis
Jezus trekt rond om Gods woord te verkondigen. Daarna stuurt hij zijn leerlingen eropuit om hetzelfde te doen. Ze hoeven niets mee te nemen: geen brood, geen reistas en geen geld. Onderweg zullen ze merken hoe Gods koninkrijk ontvangen wordt. 

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: Ghana (zie hieronder voor meer informatie) en Algemeen Kerkelijk Werk.(AKW)

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Op 14 juli 2024 is de 1e collecte voor onze zustergemeente: de Maasland Congregation in Offinso, Ghana.

In 2023 herdachten we dat 40 jaar geleden het eerste contact werd gelegd met de Presbyteriaanse Gemeente in Offinso door Daan Verboon. We vierden dat vorig jaar in het bijzonder op 9 juli, waar wij een film van hen vertoonden in onze kerkdienst en zij een film van ons in hun dienst.

Als gemeente van Maasland hebben we een personenbusje cadeau kunnen doen. Dat wordt goed gebruikt in de gemeente Offinso en in het district met ca 20 kleine plaatsen van samenkomst. Op ons verzoek noemden ze enkele activiteiten waarvoor de kerk het busje gebruikt:

  • Vervoer van de leden van en naar hun verschillende bestemmingen na de opwekkingsdiensten ’s avonds of de interkerkelijke diensten van de Lokale Raad van Kerken in Offinso.
  • Uitjes en activiteiten voor jeugdgroepen (gezamenlijke gebedsactiviteiten voor de jeugdwacht in Abofour ongeveer 30 km van de kerk).
  • Zendingsreizen naar afgelegen gebieden, o.a. om invaliden te bezoeken voor communie en donaties.
  • Jaarlijkse pastorieconferentie van het kerkkoor in Kumasi voor 4 dagen.
  • Vrouwen Fellowship, een Jaarlijkse Conferentie in Kumasi

Ook wordt het busje verhuurd en van de opbrengst wordt onderhoud verzorgd.

Ds Emmanuel Osafo van de Maasland Congregation in Offinso is de huidige pastor waar we veel contact mee hebben. Met hem overleggen we. Hij groet ons namens de gemeente met de woorden:
“Wij zijn u nogmaals dankbaar en wensen de zegen van God toe aan alle heiligen in Maasland, Nederland. Heel erg bedankt en moge de Almachtige God jullie allemaal blijven zegenen.”

De collecte van zondag 14 juli komt eraan. In deze kerkdienst zullen we wat meer informatie over de Maasland Congregation in Offinso geven, ook met behulp van sprekende foto’s. Ook zijn de leden van de Ghanacommissie van onze gemeente aanwezig om de vragen die jullie hebben te beantwoorden.

Het doel van deze collecte is diaconale ondersteuning van de allerarmsten in de Kerk van Offinso.  

Graag bevelen we deze collecte van harte bij jullie aan. Doe mee en voel je betrokken.

Met een hartelijke groet,
Daan, Gonda, Barbara, Jolanda, Koos


Activiteiten

Inzameling Dorcas

Zaterdag 13 juli tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2e zaterdag van de maand staan de vrijwilligers daar en ontvangen we graag alle schone textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 010-5919492 


Orgelconcert 26 juli
Op vrijdagavond 26 juli, aanvang 20.00 uur is er een orgelconcert in de Oude Kerk – Maasland. De bekende organist ARJAN BREUKHOVEN zal het fraaie Bätz/Witte-orgel bespelen met als thema ‘Feike Asma herdenking’. Dit jaar is het namelijk 40 jaar geleden dat deze markante organist is overleden, mooi dat er extra aandacht aan wordt gegeven. Naast muziek van Feike zal er uiteraard ook andere muziek ten gehore worden gebracht. Het zal een boeiend geheel worden met livebeeld vanaf de speeltafel.

U bent welkom! Entree: € 10,00. De Orgelcommissie


Overig

Let op!
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gelezen gaat er het één en ander veranderen bij de “Samen”.
Vanaf 5 juli komt de “Samen“ één keer in de twee weken.


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren (voor 2 weken) : voor donderdagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Voorwoord

Voorwoord

Het vaste ritme Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de Kluisweer worden dan...

Lees meer
Zomerstop

Zomerstop

ZOMERSTOP KOFFIEDRINKEN  /  REPAIRCAFE  /  BREI- en KLEDINGREPAREERCAFE In verband met de vakantietijd is er in juli...

Lees meer