Voorwoord

juli 10, 2024

Voorwoord

Het vaste ritme
Volgende week begint de schoolvakantie ook voor onze regio. De Doelstraat en de
Kluisweer worden dan stille straten. Vanuit de pastorie zie ik dan hoogstens nog een
groepje kinderen van de BSO. Het hoort bij de tijd van het jaar. Eind augustus komt
de levendigheid op straat terug.
Veel in het leven wordt bepaald door vaste patronen. Eigenlijk hoeft het alleen
genoemd te worden als er een afwijking van het patroon is. Het jammere hiervan vind
ik wel dat vanzelfsprekende dingen vaak geen reden tot dankbaarheid geven. In de
vanzelfsprekendheid wordt het geeneens opgemerkt.
Maar het is niet altijd alleen het bijzondere dat we als iets opmerkelijks moeten
benoemen. Juist in het vaste ritme van het leven zou je Gods bewaring kunnen
beleven. Gods genade is soms bijzonder in het gewone.
Wim de Ruyter

Meer berichten

Zomerstop

Zomerstop

ZOMERSTOP KOFFIEDRINKEN  /  REPAIRCAFE  /  BREI- en KLEDINGREPAREERCAFE In verband met de vakantietijd is er in juli...

Lees meer