ANBI

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824207592
Website adres: www.kerkentemaasland.nl/
E-mail: scriba@pg-maasland.nl
Adres: Kerkplein 12
Postcode: 3155 AM
Plaats: Maasland

 

FRIS biedt de mogelijkheid om het financiële verslag in het vastgestelde ANBI-formaat te publiceren op de ANBI-pagina’s van gemeenten en diaconieën. Hierbij worden de benodigde gegevens direct uit FRIS gehaald.

Voor informatie met betrekking tot het financiele verslag kan men zich wenden tot de penningmeester van de diaconie : Jan Heijdra (tel 010-5911788)

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.