College van Diakenen

Diaconie PG-Maasland (laatste update oktober 2023)

Missie en visie diaconie
De Protestantse Gemeente Maasland wordt meer zichtbaar op maatschappelijk vlak. Zij vervult haar roeping door om te zien naar mensen, die niet (goed) voor zichzelf kunnen zorgen of anderszins zorg en aandacht nodig hebben. Ook daarin maakt de gemeente haar gastvrijheid zichtbaar. De diakenen houden daarbij de gemeente alert op de ontwikkelingen.

De diaconie vindt dat het een belangrijke taak van de gemeenteleden is mensen in de knel binnen en buiten de gemeente een helpende hand te bieden.

De diaconie steunt met uw giften en gebeden het werk van Kerk in Aktie. Daarnaast proberen wij projecten dichtbij met geld en gebed te steunen.


Contact

 • Linda Kapelle, secretaris
  p/a Kerkplein 12
  3155 AM Maasland
 • Jan Heijdra, penningmeester
  p/a Kerkplein 12
  3155AM Maasland

Email: diaconie@pg-maasland
Bankrekeningnummer: NL55 RABO 0135 3940 90
o.v.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maasland 


Welke diaconale projecten worden gesteund?
Hieronder een overzicht van de projecten die wij in het bijzonder steunen:

Streekverband De Tien (zie informatie hieronder)
Dorcas hulp Nederland
Pauluskerk Rotterdam
De Hoop Dordrecht
Stichting De Zaaier
Wilde Ganzen
Ghana Orthopedisch centrum
Ghana zustergemeente Offinso
Kinderen in de knel
Voedselbank Maassluis

Wilt u meer weten over deze projecten of wilt u een gift doen?  Zie dan onze gegevens onder het kopje “contact


Zending

Sinds januari 2023 zijn we gestart met twee projecten in Colombia. We kunnen per jaar bekijken of we hiermee doorgaan, of een nieuw project adopteren.

 1. Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet de stichting Kleine Arbeider zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden aan de kinderen een veilige plek en perspectief voor de toekomst.

De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen er 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor de stichting. De positieve herinneringen die ze samen opbouwen inspireren en gaan hun leven lang mee.

Link: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kinderen-in-achterstandswijk-weerbaar-maken/

 1. Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali.

Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Jeannet rust deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbel lezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Link: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/sociaal-bewogen-predikanten-opleiden/

Wilt u een gift doen voor de zending?
Bankrekeningnummer: NL55 RABO 0135 3940 90
Diaconie Protestantse Gemeente Maasland
Onder vermelding van: Zending


Streekverband De Tien

Regelmatig wordt gecollecteerd voor de projecten die door Streekverband De Tien worden ondersteund.

De groep is een diaconale samenwerking van kerken uit het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland. Er wordt geld bij elkaar gebracht om geselecteerde (vooral buitenlandse) projecten te ondersteunen.

Als u de projecten van Streekverband De Tien wilt ondersteunen is uw gift van harte welkom op bankrekeningnummer: NL58 RABO 0343 6166 61 o.v.v. penningmeester “Streekverband De Tien” te Naaldwijk.


SchuldHulpMaatje  

Dit fantastische initiatief is ontstaan in 2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Het ondersteunt de diaconie om op een eigentijdse wijze actief te zijn in de samenleving.

Vanaf het voorjaar 2013 zijn er ook in Midden-Delfland maatjes actief.  Een maatje ondersteunt en leert iemand hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen. Hij neemt niet over, hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener. Iemand kan de hulp van een maatje inschakelen nog voordat hij in de schulden raakt. Graag zelfs. Voorkomen is beter dan genezen! Hulp nodig of maatje worden?

In Midden-Delfland wordt het werk van SchuldHulpMaatje uitgevoerd door Stichting SchuldHulpMaatje Midden Delfland.Kijk dan op de website van Schuldhulpmaatje Midden-Delfland.


Energiefonds

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Maasland heeft in het najaar van 2022 een energiefonds opgericht voor inwoners van Maasland die door de huidige energieprijzen in de problemen (zijn) of komen.

Weet u iemand die hierdoor in de problemen is gekomen, verwijs diegene dan aan ons door.


ANBI
Link naar ANBI CvD