Kerkbalans

Geacht gemeentelid,

 De kerk!

Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor veel van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Het afgelopen jaar bouwden we verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en die klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk enz.

     Bijbels zandfiguur, de goede herder   

Bijbels zandfiguur, de goede herder

Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Zodat we ook in 2023 een gastvrije plek mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken. Uw betrokkenheid en steun is daarbij van onschatbare waarde.

Daarom dus de Actie Kerkbalans. Maak gebruik van de link in de mail van de kerk die u omstreeks 10 januari ontvangt.

Gemakkelijk en direct gedaan.


Mijn kerk in balans?

Hieronder vind u een samenvatting van de begroting 2023.

 

 

 

 

 

Toelichting begroting
De toename van het tekort t.o.v. vorig jaar  is vooral te wijten aan de hogere energiekosten.

De begroting 2023 kent geen bijzondere posten. De exploitatierekening gaat verder uit van normale omstandigheden.

Actuele informatie
Op onze website staat de actuele informatie. Ook kunt u zich via de website gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Kijkt u ook eens op de app van de kerk want we houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkrentmeesters,
Henk van Trigt
Kluishof 28
3155 GG Maasland