Kerkbalans

Geacht gemeentelid,

De kerk is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen.
We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen.
We willen mooie en inspirerende diensten organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen.
Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders.

Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is.

Niet alleen om het geloof met elkaar delen en tot rust te komen. Het is ook een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen.
We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.
Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn verder vorm en inhoud geven. Daar hebben we uw steun bij nodig! Want kerk-zijn kost geld. Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat, het kinderwerk enz. Want kerk-zijn kunnen we alleen samen.
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Want ook voor de kerk stijgen de kosten. Niet alleen door de inflatie, maar ook alle andere noodzakelijke kosten gaan omhoog. Wij vertrouwen op uw warme bijdrage.

begrote kosten:
Pastorale- en kerkelijke activiteiten€ 182.000
Huisvestingskosten€ 146.000
Overige kosten€ 85.000
Totaal kosten€ 413.000
begrote inkomsten:
Vrijwillige bijdragen en giften€ 260.000
Inkomsten onroerende zaken€ 82.000
Overige baten€ 19.000
Totaal inkomsten€ 361.000
Begroot tekort in 2024€ 52.000

Toelichting begroting
De begroting 2024 kent geen bijzondere posten. Er wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid ten aanzien van de kerkelijke activiteiten.

Uw en ons gemak.
De meeste leden van onze kerk doen hun toezegging via een link in een mail.  Maar daarvoor hebben we wel uw e-mailadres nodig. Laat ons uw emailadres weten door dat te mailen aan de ledenadministratie: ledenadministratiepgm@pg-maasland.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkrentmeesters,
Henk van Trigt
Kluishof 28
32155 GG MaaslandGeacht lid van onze gemeente,

De actie Kerkbalans 2024 komt er weer aan.
De actieperiode is van 13 tot en met 28 januari 2024.

  1. Als wij van u een emailadres hebben ontvangt u medio januari van ons een mail met daarin een link waarmee u uw toezegging kan doen. Door daarop te klikken komt u in het systeem van de kerk. Als u de gevraagde gegevens invult krijgt u daar automatisch een bevestiging van. Dit proces voldoet aan veiligheidseisen van de AVG.
  2. Niet van iedereen hebben wij een emailadres. In dat geval ontvangt u een brief zoals vorig jaar. Maar wel met een aanvulling. Er staat ook een QR-code op waarmee u direct uw toezegging kunt doen. Even scannen en u bent er. U kunt zelfs direct via Ideal uw toezegging betalen.
  3. Misschien vindt u dit allemaal te moeilijk. Dan kunt u gewoon de papierenbrief gebruiken.
  4. In de kerk staan in de diensten van 14 tot en met 28 januari 2024 weer de bekende bussen, waarin u uw papieren toezegging kunt deponeren.

Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Ellen McLoughlin-de Bruijn, Haagwinde 15, 3155 WB Maasland. T 06-10111128 of E ellen@aisling-it.nl

Voor de folder en meer informatie over de begroting kunt u terecht op onze website www.pg-maasland.nl of op onze kerk-app.

Wij vertrouwen op uw medewerking en hopen weer op een succesvolle actie zowel qua resultaat als organisatorisch.

Met vriendelijke groet,
Henk van Trigt, namens de werkgroep Actie Kerkbalans
Kluishof 28
3155 GG Maasland