Groene Kerk, Groen Geloven ~ één jaar

juni 28, 2023

Groene Kerk, Groen Geloven ~ één jaar

Op 8 juni, precies een jaar na de eerst bijeenkomst met geïnteresseerden, keek de open werkgroep terug en vooruit.

  1. Beheer van de kerk
  • De ‘kerkvoetafdruk’ is verkleind door tijdens zaterdag openstelling niet te stoken en verder max 160C m.u.v. de kerkdiensten.
  • Energie zuiniger maken: onderzoek loopt naar infrarood, isolatie gewelf en zonnepanelen op ‘t Trefpunt.
  • Duurzame inkoop: fair-trade koffie en smaakjes thee zijn er al. Bij nieuwe inkoop straks ook fair-trade zwarte thee en suiker. De bloemen zijn zonder gif gekweekt en van binnen Europa. Biologische avondmaalswijn volgt.
  • Beleggen: een deel van geldelijke reserves is bij Oicocredit ondergebracht.
  • Tuin: er is een extra bloemenperk, verdere mogelijkheden voor groen beheer in onderzoek.
  1. Groene tegeltjes wijsheid: verduursamen.

De maandelijkse nieuwsberichten met groene tegelwijsheid beogen u als gemeenteleden bewuster te maken van de eigen impact en met praktische tips aan te zetten tot (verder) verduurzamen, o.a. door ‘consuminderen’ en bewuster keuzes maken op verschillende thema’s.

  1. Beleidsplan

De taakgroepen en commissies van onze gemeente nemen een of meer duurzaamheidsambities op in het beleidsplan ‘in de maak’. Ook de groep ‘groene kerk, groen geloven’ gaf input o.b.v. de visie en ambitie: ‘Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben, willen wij als PGM concrete stappen zetten in verduurzaming. Om daarmee recht te doen aan én zorg te dragen voor Gods schepping, niet alleen lokaal, ook wereldwijd.’

Wat nog meer?
Het repaircafe ging van start en was meteen al een succes. Er was een goede bijeenkomst van Inspiratie & bezinning ‘Klimaat, crisis en hoop’. En natuurlijk de jaarlijkse sobere maaltijd in de stille week. Uit de peiling van uw mening tijdens het gemeenteberaad op 3 maart gaf u aan dat de tegeltjes op een leuke manier aan het denken zetten. Sommigen melden ambities te hebben tot consuminderen. De kerkbeheersplannen beoordeelt u positief. Ook een enkele kritische noot.

Vooruitblik
Help ons verder door even 10 meerkeuze vragen in te vullen, via https://forms.gle/XoEY3Ye177gRLXAp6

Met uw input kunnen we komend seizoen gericht verder! Bedankt alvast

We gaan ervoor om officieel groene kerk te worden en we gaan samenwerken met de andere Maaslandse kerken.

Tot slot
Ga mee op weg naar ‘groene kerk’, want dat zijn/doen we met elkaar. Deel je ideeën zodat deze zich vermenigvuldigen. Dat kan in de kerkapp of via groenekerk@pg-maasland.nl

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer