Voorwoord 7 april 2024

april 3, 2024

Voorwoord 7 april 2024

Van 40 naar 50
Eerst leefden wij in de 40-dagentijd naar Pasen. Vasten, bidden en waken om ons te bezinnen op
Pasen. Door diepten heen naar de beloofde overzij. Omdat er wat komt. Of vragen wij ons af: komt
er nog wat van dat Koninkrijk? Even kort door de bocht: het Koninkrijk van God is er in beginsel al.
Met Jezus is de kiem van het Koninkrijk al gelegd. Het nieuwe leven is begonnen, iedere dag mogen
wij opnieuw beginnen. Blijkbaar hebben wij nog iets nodig om dit in te zien. Daarom beloofde Jezus
de Trooster.
De 50e dag na Pasen is het Pinksteren. Dat komt van “Pentecosta”, dat betekent 50. Pinksteren op de
50e dag na Pasen is van oorsprong een oogstfeest. Zoals Jezus ‘nieuw’ betekenis heeft gegeven aan
het Paasfeest, zo heeft Jezus ook nieuw betekenis gegeven aan het Pinksterfeest. Jezus belooft Zijn
heilige Geest. De leven-makende Geest van God. De Trooster, de advocaat die voor je opkomt, de
rechter die jou vrij spreekt. Wát een belofte! En dan te weten dat er wat komt! Je realiseren dat je
mag leven vanuit de Geest van God. Enne…die is er al! Hij die jou nabij is, jou helpt, voor jou op komt.
Omdat jij het waard bent. Zo zijn wij ineens van 40-dagen in de 50-dagentijd terecht gekomen. Dit
gaan wij be’leven’. Ja, misschien rustig afwachten en je bezinnen: Hij is nabij, nu al.
Rianne Noordzij

Meer berichten