Weeknieuws 7 april 2024

april 3, 2024

Weeknieuws 7 april 2024

Zondag 7 april
10.00 uur Oude Kerk ds. B.W.J. de Ruyter


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Bij de dienst
Zondag 7 april is de tweede zondag van Pasen. De centrale lezing voor deze zondag is
Johannes 20: 19-31. Hier ontmoeten we Tomas, de man die twijfelde aan het bericht van de
opstanding. Maar door de ontmoeting met Jezus wordt hij uiteindelijk toch overtuigd.
Wim de Ruyter

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Ruben Zeeuw mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
Het verhaal van deze week komt uit:
Johannes 20:(19) 24-31 De groeten!
Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan
zijn leerlingen. Hij wenst hun vrede. Tomas
is er niet bij. Als hij het hoort, kan hij het niet
geloven. Maar een week later verschijnt Jezus
nog eens. Tomas ziet het en hij gelooft.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor ZOA. De tweede voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Berichten van overlijden
Dinsdag 26 maart overleed op 91 jarige leeftijd in Akkerleven in Schipluiden Cornelia
(Corrie) van den Berg – Pols. De dienst van Woord en gebed was woensdag 3 april in de
Oude kerk van Maasland.

Ook op dinsdag 26 maart is overleden Dicky Jordaan – Ouwendijk. Zij was 85 jaar. Samen
met haar man Maarten woonde zij in de Singelhof. Het afscheid was dinsdag 2 april in de aula
van crematorium “De Dijk in Maassluis.

Als derde overleed op dinsdag 26 maart Eleonore Saskia Louise Maria Dijkstra-van Oosten.
Ellen woonde samen met haar man Gert aan de Haardstede. Ellen was 74 jaar. Het afscheid
van Ellen was donderdag 4 april om 11.00 uur in de Oude kerk van Maasland.

Op 29 maart is op 90 jarige leeftijd overleden Adrianus Paulus Nooteboom, echtgenoot van Coby
Nooteboom. Aad werd al enige tijd verzorgd in de Singelhof. Boumare 18, 3155 PB in Maasland.
Op 4 april van 19.00 tot 20.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in de Kerk. De afscheidsdienst
vindt plaats op vrijdag 5 april om 13.30 uur.

Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 31 maart met onze
hartelijke groeten gebracht naar:
dhr. en mevr. H.A. van Hoogdalem- van den Berg, Boumare 32
en naar: mevr. J. Prins- Bienengräber, Doelstraat 56.

Activiteiten

Inspiratie & Bezinning
Duurzaamheid in perspectief – samen komen we verder
Woensdagavond 10 april om 20.00 uur in de Oude Kerk in Maasland.
Klimaatverandering, kunnen of moeten we zelf iets doen? Als burger of als Christen?
We hebben veel vragen. Is het een druppel op een gloeiende plaat? Waar doen we goed aan in
alle complexiteit?
Simon Hanemaaijer zet ’t voor ons in perspectief en maakt ’t behapbaar.
U bent van harte welkom.Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten