Weeknieuws 14 april 2024

april 10, 2024

Weeknieuws 14 april 2024

Zondag 14 april
10.00 uur Oude Kerk ds. B.W.J. de Ruyter m.m.v. The New Life Singers uit Schiedam


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Bij de dienst
Zondag 14 april is de tweede zondag van Pasen. Centraal staat de evangelielezing uit
Johannes 21: 15-24. Je zou kunnen zeggen dat het thema van dit gedeelte is: Leven na Pasen.
Aan deze dienst zal het gospelkoor “The New Life Singers” uit Schiedam medewerking
verlenen. Dit koor is opgericht in september 1985 en bestaat naast de dirigent en de pianiste uit
26 enthousiaste leden van verschillende gezindten. Dirigent is Robert Vorwald en de
pianiste Mako Kodama. Het koor zingt door middel van meestal Engelstalige gospels over het
nieuwe leven waar jij en wij ooit toe zullen behoren.
Wim de Ruyter

Organist
Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Veerle van Buuren mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de
Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk

Deze week horen jullie een verhaal uit Johannes 21:15-24.
Drie keer ja!
Jezus verschijnt aan de oever van het meer van
Tiberias. Hij vraagt drie keer aan Petrus of hij
hem liefheeft. Drie keer antwoordt Petrus dat
hij van Jezus houdt.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor Zending PGM. De tweede voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Pastoraat

Omzien naar elkaar
Wij gedenken twee gemeenteleden:
Dinsdag 26 maart overleed in de Singelhof Dirkje Johanna Jordaan – Ouwendijk. Het ging al
langere tijd niet goed met Dicky. Naast haar lichamelijke aftakeling had ze het vooral moeilijk
met de verwerking van het overlijden van haar zoon Bart. Uiteindelijk heeft haar overlijden
haar voor verder lijden behoed.
Dicky was geboren in Monster. Ze trouwde in 1963 met Maarten Jordaan. Vele jaren hebben
zij in de Reynbolt van Maeslandstraat in Maasland gewoond. Ze kregen twee zonen: Bart en
Wilco. Een aantal jaren geleden kwamen ze in de Singelhof wonen. Gelukkig heeft Dicky
daar tot het laatst toe de verzorging kunnen krijgen die zij nodig had.
Dicky was vooral een praktische vrouw. Ze stond altijd voor de ouderen in haar omgeving
klaar. Ze volgde daarbij vooral haar eigen hart. Ze had graag mensen om zich heen. Ook in de
Singelhof onderhield ze met alle buren intensief contact. Ze was sportief en tot ongeveer twee
jaar geleden probeerde ze elke dag nog te fietsen. Ze genoot van het polderlandschap.
Dinsdag 2 april was de afscheidsdienst in crematorium ‘De Dijk’ in Maassluis. We lazen
enkele verzen uit Lucas 9 over het niet jezelf op de eerste plaats zetten.
Dicky is 85 jaar geworden.

Dinsdag 26 maart overleed Cornelia van den Berg-Pols. De afgelopen jaren was de wereld
van Corrie steeds kleiner geworden. In 2020 lukte het niet langer om zelfstandig te blijven
wonen. Ze verhuisde naar Akkerleven. Daar is ze ook overleden.
Corrie werd geboren op het eiland Rozenburg. Ze was de oudste van vier kinderen. Haar
vader was tuinder. Na de onteigeningen vanwege de uitbreiding van de havens kwam het
gezin aan de Commandeurskade in Maasland wonen. Hier leerde ze Piet van den Berg
kennen. Ze trouwden in 1966. Drie jaar later werd hun enige zoon Henk geboren. Toen Henk
later ging boeren in Denemarken, reisden Corrie en Piet met regelmaat daarheen. Piet
overleed in 2010.
Corrie was een vrouw die niet om opsmuk gaf. In ontmoetingen ging het haar om werkelijk
contact. Ze was geïnteresseerd in de mensen om haar heen. Ze kon goed luisteren en ze durfde
zichzelf in het gesprek te geven. Als ik haar bezocht, vergat ik daardoor bijna altijd de tijd.
In de dienst van Woord en Gebed op woensdag 3 april lazen we in de Oude kerk van
Maasland een gedeelte van Psalm 62. Een verwijzing naar deze Psalm stond ook boven de
rouwkaart. Corrie wist zich bij God veilig.
Corrie is 91 jaar geworden.
Wim de Ruyter

Bloemengroet
De bloemen zijn deze week als teken van verbondenheid en met de hartelijke groeten
gebracht naar mevr. M.C. Moerman – van Aalst, de Tweemaster, Vondelpark 2 in Maassluis en
naar mevr. T. van der Pol – de Zeeuw, Pastoor Riswickdreef 11.

Activiteiten

Brei- en kledingrepareercafe zaterdag 20 april 11 – 13 u Oude Kerk Maasland
Helaas is het erbij ingeschoten om het Brei- en kledingrepareercafe, dat nu elke derde
zaterdag van de maand gehouden wordt, in de Op Weg aan te kondigen. We hopen u daarom
via de Samen te bereiken. Deze keer: creatief repareren met hulp van Elsa Buijs *) .
Je wintergoed opbergen? Loop eerst je wollen truien en sokken na op gaten of slijtage. Gooi
niet weg, maar kom ze repareren. Elsa heeft veel ervaring in zichtbaar en onzichtbaar
repareren, niet alleen van wollen goed, maar ook van blouses en spijkergoed. Ze brengt
inspirerende voorbeelden en materialen mee om je op weg te helpen. Voor het milieu is dit
veel beter dan afdanken.
Ook als je weer gewoon gezellig samen wilt komen handwerken, uitwisselen, elkaar
inspireren, koffie en een praatje te maken, ben je/bent u natuurlijk weer van harte welkom.
Alles is goed.
NB: er is geen naaimachine aanwezig. Voor vragen neem je contact op via groenekerk@pg-
maasland.nl of 06 282 176 44 (Marja Buijs).
*) Zie ook @Fie_derelsa op Instagram; #koopnietmeerrepareer.Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer