Weeknieuws 28 april 2024

april 24, 2024

Weeknieuws 28 april 2024

Zondag 28 april
10.00 uur Oude Kerk             pastor R.W. Baas uit Gouda


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen, 

Kaars aansteken
Ruben Zeeuw mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.


Kinderkerk, zondag 28 april 2024
Johannes 15:1-8
Groei je mee?
Jezus vertelt dat hij de ware wijnstok is. Wie
met hem verbonden blijft, kan groeien en
bloeien.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor AKW.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor
uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan
ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.


Pastoraat                              

Drie berichten van overlijden.
1. Omringd door de warmte van zijn gezin is op 16 april overleden Robert Frank Noordermeer
in de leeftijd van 80 jaar. Rob woonde met Len op Hofsingel 20, 3155 AL Maasland.
Op 20 april is in besloten kring afscheid genomen van Rob.
Geloven als een kind. Zo zou ik Rob willen typeren. Eind 2018 kwam Rob bij mij in de
praktijk voor psychosociale therapie. Hij had grote moeite met zijn afnemende gezondheid
waar hij sinds 1995 mee tobde. Daarnaast vond hij het moeilijk om zijn gevoelens te uiten.
Rob had een uitdaging: werken aan een betere relatie met Len. Wat van grote waarde en
betekenis binnen een relatie is, is dat je er voor elkaar bent. Dat is alles!
Rob ontdekte in die liefdevolle aandacht van zijn vrouw, zijn kinderen dat er iemand is die
van hem houdt. God is niet boven de sterretjes van goud, maar heel dichtbij, juist waar de één
voor de ander aan-wezig-is. Voor Rob was geloven een vertrouwen, wandelen met God.
Maandag, de dag voor zijn overlijden, zei Rob vol vertrouwen: “Ik ga naar de hemel en alles
wordt nieuw.” Rob wist het. Een hemel waar geen eenzaamheid is want God zelf zal bij hen
zijn, geen verdriet want Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, geen dood want Jezus heeft de
dood overwonnen en zij zullen leven, geen rouw, geen nare dingen waarover je verdriet hebt,
geen pijn want wat er eerst was is voorbij.
Rob is door de diepte heen gegaan om aan de overzijde op te staan. Laten wij Rob vertrouwd
daar zijn, bij God, in een hemel van liefde, licht en leven.
ds. Rianne Noordzij

2. Woensdag 17 april overleed Jannie Heine-Scholten op 81 jarige leeftijd. Zij woonde met haar
man Ton op Raesvelt 12. Het ging al langer niet goed met Jannie. De afscheidsdienst was
dinsdag 23 april in de Oude kerk van Maasland. Volgende week kom ik op haar overlijden
terug.

3. Dinsdag 23 april is Leni van de Wetering van de Gasper van Egmontstraat 3 in het Reinier de Graaf
ziekenhuis in Delft overleden. De afscheidsdienst is op woensdag 1 mei om 13.00 uur in
crematorium De Dijk, Hooge Zeedijk 100 in Maassluis. Na afloop is er gelegenheid te condoleren.
ds. Wim de Ruyter

Bloemengroet
Als teken van verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen, met onze hartelijke
groeten, gebracht naar mevr. D. Roza-Sparreboom, Doelstraat 80 en naar
dhr. A. Vreugdenhil, Weverskade 120.

Een gedicht van Nel Benschop
Voor allen Heer, die eenzaam zijn,
voor allen, die U zijn vergeten,
voor allen, die zichzelf zo klein,
zo hooploos onbelangrijk weten;
voor ieder die geen blijdschap kent,
voor elk, die onder druk moet leven,
voor ieder, wie Gij één talent,
geen tien talenten hebt gegeven;
voor allen, die met scherpe tong
de ander ondoordacht bezeren,
voor ieder, die in lang niet zong,
voor elk die ‘t liefste moet ontberen;
maar ook voor allen die zich rijk beschouwen,
op zich zelf vertrouwen,
Voor allen die een sterke dijk
van haat rondom hun harten bouwen…
voor allen bid ik U , o Heer,
vooral voor hen, die zèlf niet vragen;
en voor mijzelf bid ik steeds meer:
wilt U mij in Uw liefde dragen?


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer