Vergeet u de jaarlijkse Zendings collecte niet?

april 15, 2024

Vergeet u de jaarlijkse Zendings collecte niet?

Graag willen we Uw aandacht vragen voor de twee zendingsprojecten in Colombia waaraan de Protestantse gemeente Maasland zich verbonden heeft.
Nieuw dit jaar is dat we via een QR code collecteren en dus niet huis aan huis.
Gebruikt u liever toch een envelop dan mag u de envelop tijdens een kerkdienst in een collectezak stoppen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Tnv Diaconie Prot. Gemeente Maasland NL79 RABO 0373 7435 13 o.v.m Zendingscollecte Colombia

We hopen op deze  nieuwe manier weer op een mooi resultaat!

 

 

 


Hieronder leest u uitgebreide informatie over de beide projecten.     

Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet de stichting Kleine Arbeider zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen er 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid.

Sociaal bewogen predikanten opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbel lezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Steunt u ook dit jaar de projecten in Colombia?

Dank namens de zendingscommissie

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer