Weeknieuws 21 april 2024

april 17, 2024

Weeknieuws 21 april 2024

Zondag 21 april                               

10.00 uur Oude Kerk             ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, kerk- en schooldienst

19.00 uur Oude Kerk             ds. Bernard van Verschuer en Wim de Ruyter en de Hochmeister,  Frank Bayard O.P.
bijzondere vesper met Duitse Orde, mmv Oecumenisch koor Together uit Hoek van Holland.


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Organist
‘s Morgens zal Reinier Kroos op het orgel spelen,
’s avonds Leo Hans Koornneef 

Kaars aansteken
Sebas van Buuren mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Bij de morgendienst.
Op zondagochtend 21 april is de Kerk- en Schooldienst in de Oude Kerk in Maasland, onder leiding van dominee Rianne Noordzij.
Het thema is “Liefde, blijdschap, vrede voor jou!”.
Het gaat over de vruchten van de Geest. De kinderen hebben bezoek van de dominee gekregen in de klas. Op school kleuren de kinderen een mooie vrucht met daarop een wens voor een ander. Ze krijgen deze vrucht mee naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind zijn/haar vrucht meeneemt naar de dienst.
Er is ook live muziek van een band met meester Perry en juf Maaike.
De liedjes worden in de klas geoefend. Wij hebben er zin in!

Komen jullie ook?


Kinderkerk Zondag 21 april 2024  Kerk- en schooldienst.
Galaten 5, 13-18 en 22-25

Liefde, blijdschap, vrede voor jou!

Vandaag beleven wij een bijzonder feestelijke dienst.
De kinderen van de Groene Oase werken mee aan
de voorbereiding.
Met elkaar blij zingen, bidden en bijbel lezen.
Wij horen hoe wij blij en vrij samen kunnen leven met God.

Collectedoel
De eerste collecte is bestemd voor Duitse Orde. De tweede voor AKW. Bij de deur is er een collecte voor het orgelfonds.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Bij de vesper
Zondag 21 april bezoekt de Hochmeister van de Ridderlijke Duitse Orde uit Wenen, de heer Frank Bayard, Maasland.
Ter gelegenheid van zijn bezoek is er zondagavond om 19.00 uur een vesper in de Oude kerk van Maasland.
De dienst zal geleid worden door de predikanten Bernard van Verschuer en Wim de Ruyter en door de Hochmeister,  Frank Bayard O.P.
In de overdenking zal Johannes 10: 11-16 centraal staan.

Aan deze bijzondere vesper zal het oecumenisch koor Together uit Hoek van Holland onder leiding van Peter Dingemanse medewerking verlenen.


Pastoraat                              

 In Memoriam Adrianus Paulus Nooteboom
Op 29 maart is op 90 jarige leeftijd overleden Adrianus Paulus Nooteboom, echtgenoot van Coby Nooteboom. Aad woonde met Coby op Boumare 18, Maasland. Hij woonde de laatste tijd in Klein Schalig Wonen, Singelhof.

Coby en Aad waren ruim 63 jaar getrouwd. Aad was een harde werker met een groot zakelijk inzicht. Presteren was een groot goed. Aad was kordaat en kon goed regelen.
Aad is 2 x 12 jaar President Kerkvoogd geweest. In de tussentijd is hij gestart als voorzitter van de bouwcommissie van bejaardencentrum “Masalant”. Toen hij gevraagd werd om zitting te nemen in de bouwcommissie voor de Gereformeerde en Hervormde gemeente wilde Aad  dat alleen doen als ook de katholieke kerk mee zou doen. De bouw van het bejaardencentrum, dat nu “Singelhof” heet, is vanuit de 3 kerken ontstaan.
In wat hij ook deed en wat zich ook voordeed, Aad had een relatie met zijn hemelse Vader van vertrouwen, dáár kon hij op bouwen. Hij zei: “Ik heb er voor gebeden, ik vertrouw op Hem.” Wij denken dan aan psalm 37:5 “Wentel je weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken”, de trouwtekst van Coby en Aad. Het is deze Liefde die Coby en Aad ook de laatste jaren kracht heeft gegeven. Die laatste 9 jaar sinds het herseninfarct van Aad, de enorme kortsluiting in zijn hoofd, maakte het zo moeilijk voor Aad om de regie los te laten. Maar liefde hield hen verbonden. De kinderen, kleinkinderen, familie en de mensen om zijn een grote steun voor Aad en Coby geweest.

De afscheidsdienst was op vrijdag 5 april om 13.30 uur waarna de begrafenis heeft plaats gevonden op de Algemene Begraafplaats. Laten wij bidden voor Coby, Jaap en Hilda, André en Dorenda, Anita en Bert, kleinkinderen, familie, vrienden.

Ds. Rianne Noordzij


Bloemengroet
De bloemen zijn met de hartelijke groeten vanuit de gemeente gebracht naar,
mevr. J. Heine – Scholten, Raesvelt 12 en naar
mevr. E. de Vos, Huis te Veldelaan 47.


Inleveren kopij ‘Op Weg’

Nog tot en met maandagavond 22 april is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het mei nummer van ‘Op Weg’.
Mail: opweg@pg-maasland.nl
Contactadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en
Arjan de Vos, tel. 5918164.


Activiteiten
Brei- en kledingrepareercafe zaterdag 20 april 11 – 13 u Oude Kerk Maasland.

Helaas is het erbij ingeschoten om het Brei- en kledingrepareercafe, dat nu elke derde zaterdag van de maand gehouden wordt, in de Op Weg aan te kondigen. We hopen u daarom via de Samen te bereiken. Deze keer: creatief repareren met hulp van Elsa Buijs.

Je wintergoed opbergen? Loop eerst je wollen truien en sokken na op gaten of slijtage. Gooi niet weg, maar kom ze repareren. Elsa heeft veel ervaring in zichtbaar en onzichtbaar repareren, niet alleen van wollen goed, maar ook van blouses en spijkergoed. Ze brengt inspirerende voorbeelden en materialen mee om je op weg te helpen. Voor het milieu is dit veel beter dan afdanken.

Ook als je weer gewoon gezellig samen wilt komen handwerken, uitwisselen, elkaar inspireren, koffie en een praatje te maken, ben je/bent u natuurlijk weer van harte welkom. Alles is goed.

NB er is geen naaimachine aanwezig. Voor vragen neem je contact op via groenekerk@pg-maasland.nl of  06 282 176 44 (Marja Buijs).


 Inspiratie & Bezinning

Justitiepastoraat tijdens en na detentie

Donderdagavond 25 april om 20:00 uur in de Oude Kerk in Maasland.

Wat betekent het voor iemand, als hij als gedetineerde wordt opgesloten?

Ds. Sjoerd Pos, justitiepastor in een penitentiaire inrichting in Dordrecht, komt over zijn werk vertellen. Een voor velen onbekend terrein.

Hij vertelt: “Het leven lijkt tot stilstand te komen. Vaak is er ook verdriet, onzekerheid en zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid willen geestelijk verzorgers er voor de gedetineerden zijn, om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn met hun problemen. En dat niemand is afgeschreven, zeker niet voor God.”

Als je ook benieuwd bent, ben je van harte welkom!


PCOB Maasland-Schipluiden Ontmoetingsmiddag op 23 april 2024.

Mijn leven bij de Saharaoui nomaden

Deze middag is onze gastspreekster mevrouw Mia Wierx van Rhijn.
Mia Wierx van Rhijn geeft een bijzonder interessante lezing over:
Mijn leven bij de Saharoui nomaden, vergeten volk in de woestijn.
Zij vertelt over haar leven bij de nomaden in de Sahara. De relatie tussen mens en dier is daar van levensbelang, voor zowel mens als dier.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 23 april in  “Singelhof”.

Aanvang 14.30 uur.   Zaal open 14.00 uur.

 


Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten

Weeknieuws 26 mei 2024

Weeknieuws 26 mei 2024

Zondag 26 mei 10.00 uur Oude Kerk       ds. B.W.J. de Ruyter Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL ofvia You Tube kanaal...

Lees meer