Taizéviering Maassluis

Taizéviering Maassluis

Zondag 25 februari a.s. is de laatste Taizéviering van dit seizoen in de Petrus en Pauluskerk. In de viering wordt o.a. gelezen uit Psalm 8. Er worden bekende en minder bekende liederen uit Taizé gezongen, zowel in het Nederlands als in verschillende talen. Door dat...
Wandelen in de 40-dagentijd

Wandelen in de 40-dagentijd

Wandelen in de 40-dagentijd Vanaf woensdag 14 februari (aswoensdag) wordt er weer elke dag, met uitzondering van de zondag, gewandeld in Midden-Delfland. We beginnen om 09.00u en na een korte gebedsviering gaan we op weg voor een wandeling van ongeveer 30 minuten. We...
Bidstond Kerkenwerk PG Maasland

Bidstond Kerkenwerk PG Maasland

Is bidden belangrijk? Welke plaats heeft het in ons persoonlijk leven en in dat van onze gemeente? Van de eerste leerlingen die erbij kwamen na de toespraak van Petrus op de Pinksterdag lezen we: “Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de...
Paasgroetactie 2024

Paasgroetactie 2024

De paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk. Ook onze gemeente doet hieraan mee. De kaarten worden gestuurd naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. De kaarten liggen achterin de kerk. Het is een dubbele kaart, één kaart kan door u...