Het woord is aan Ds Wim de Ruyter

Het woord is aan Ds Wim de Ruyter

Veilig Een deel van het nieuws van de afgelopen weken werd bepaald door de woede uitbarstingen van minister Dennis Wiersma. In zijn omgeving, op het ministerie maar ook in zijn eerdere werkkringen, bleek geen veilige werksfeer te bestaan. Je zou zeggen dat het juist...

Inspiratie & Bezinning – Juni ‘23

Inspiratie & Bezinning – Juni ‘23

Stof tot nadenken….
20 juni: “Wereldvluchtelingendag”. Meer dan 100 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Dat is meer dan 1% van de mensheid! Wanneer mensen gedwongen worden om te vluchten, hebben ze het recht op bescherming. Wat de dreiging ook is – oorlog, geweld, vervolging – iedereen verdient bescherming en heeft recht op veiligheid. Het recht om veiligheid te zoeken is universeel.

Groene Kerk, Groen Geloven – Vakantie

Groene Kerk, Groen Geloven – Vakantie

n hoeverre ben je al bewust van de impact van je reisgedrag? Toerisme is verantwoordelijk voor ca. 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
Dat kun je toch wel mee nemen in het plannen van je vakantie?

Hoe kunnen wij als PGM samen verder verduurzamen?

Kom naar open avond donderdag 8 juni om 20:00 uur in de Oude Pastorie.  

Weeknieuws 4 juni 2023

Weeknieuws 4 juni 2023

Zondag 4 juni                    
10.00 uur Oude Kerk             ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, viering Heilig Avondmaal
10.00 uur Singelhof               ds. B.W.J. de Ruyter, avondmaalsviering voor ouderen
15.30 uur Oude Kerk             Kliederkerk

Preek van Pinksteren

Preek van Pinksteren

Preek van Pinksteren, ds. Rianne Noordzij
Oude Kerk, Pinksteren 28 mei ’23
Johannes 14, 23-29
Handelingen 2, 1-4 ev
Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus, gemeente,
Soms zijn er situaties in je leven dat het stormt of donker is.

Ouderenreisje

Ouderenreisje

Ook dit jaar wordt er door de diaconie weer een ouderenreisje georganiseerd.
Deze dagtocht zal plaatsvinden op donderdag 29 juni.

We gaan naar Nationaal Park de Biesbosch!

Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe dat dan snel! Want vol=vol!!