Weeknieuws 10 maart 2024

maart 5, 2024

Weeknieuws 10 maart 2024

Zondag 10 maart    
10.00 uur Oude Kerk             ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege

Woensdag 13 maart  
19.30 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter, bidstond voor gewas en arbeid


Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’


Kerkdienst van zondag 10 maart

4e zondag van de 40 dagen “Laetare”.
Wij lezen een hoopvolle brief aan de ballingen in Jeremia 29:1-14 ‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen!
Schrijver Jaap Zijlstra (1933-2015) dichtte bij Johannes 6, 4-15 de beelden van de wonderbare spijziging. In lied 392 wordt dit verhaal zingend verteld:

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.

Organist
Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kaars aansteken
Noëlle Stolker mag aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Oppasdienst
Wil je gebruik maken van de oppas, dan kun je dit tot 4 dagen vooraf laten weten bij Laura de Vries, Laura@lauraenmaarten.nl of 06-16018857.

Kinderkerk
10 maart, 4e zondag in de 40-dagentijd – Geef maar door!
Vijf broden en twee vissen, Johannes 6:4-15.
God,

Jezus deelde vijf broden en twee vissen en er was voor iedereen meer dan genoeg.
Wij bidden voor mensen van vandaag die niet genoeg hebben.
Voor gezinnen waar niet genoeg geld is om eten te kopen,
voor landen waar armoede en gebrek is.
Geef dat mensen die teveel hebben,
delen met mensen die te weinig hebben.
Zo laten we samen zien waar het in uw koninkrijk om gaat.  Amen.

Collectedoel
Deze zondag is het collectedoel: diaconie en algemeen kerkelijk werk.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

 


Kerkdienst woensdag 13 maart
Voorganger is ds. B.W.J. de Ruyter en de organist is Reinier Kroos.

Het collectedoel is: Tears en algemeen kerkelijk werk.

Aansluitend is het gemeenteberaad.

Bij de dienst van Biddag
Woensdag 13 maart is de traditionele biddag voor gewas en arbeid. Lange tijd dachten we dat de wereld beheersbaar was. Als er al onzekerheid was, lag dat binnen de marges van de marktwerking. De wereld is echter in korte tijd sterk veranderd. Milieudiscussies en oorlogsdreigingen hebben veel zekerheden aan het wankelen gebracht. Hoe gaan we onder deze omstandigheden verder? Hier raakt geloof het dagelijks leven. In het gebed weten we ons verbonden met Gods trouw.

Wim de Ruyter

 


Gemeenteberaad woensdag 13 maart

Na afloop van de bidstond voor gewas en arbeid en het drinken van een kopje koffie of thee, is er een gemeenteberaad. Graag wil de kerkenraad laten weten waar zij mee bezig is en horen welke vragen er bij de gemeenteleden leeft.

Komt allen, wees welkom op deze avond.


Pastoraat

Ellen Dijkstra is afgelopen week naar een Hospice gebracht. Ik weet nog geen adres. Dit volgt later.

Mededelingen van overlijden
Margaretha Roepers    17 juli 1934 – 28 februari 2024

Op 28 februari 2024 is overleden Margaretha Roepers in de leeftijd van 89 jaar.
Zij woonde Boskamp 98, 3155 PA Maasland.
De dankdienst voor het leven van Margreet heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 maart in de Oude Kerk te Maasland, waarna de familie haar begeleid heeft naar het crematorium.

 

Johanna Vreugdenhil – van Hemert   2 september 1933 – 1 maart 2024

Op 1 maart 2024 is overleden Johanna Vreugdenhil – van Hemert in de leeftijd van 90 jaar. Zij verbleef de laatste periode van haar leven in de Vloot, Maassluis.
De dankdienst voor het leven van Joop heeft plaatsgevonden op donderdag 7 maart in de Oude Kerk te Maasland, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Maasland.


Bloemengroet
In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van zondag 3 maart, met onze hartelijke groeten gebracht naar dhr. A. Varenkamp, Westgaag 104 en naar mevr. E. Dijkstra- van Oosten, Haardstede 2.

De bloemen van de dienst in de Singelhof zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. A. Bastemeijer- van der Ende, Hofsingel 28a.

 


Wandelen in de 40-dagentijd
In de 40-dagentijd wordt er weer elke dag, met uitzondering van de zondag, gewandeld in Midden-Delfland. We beginnen om 09.00u en na een korte gebedsviering gaan we op weg voor een wandeling van ongeveer 30 minuten.

We praten na over de lezingen of gewoon over het weer van de dag. Na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie/thee. Je hoeft je niet van te voren op te geven. In Maasland vertrekken we altijd vanuit parochiecentrum De Link en eindigen we om beurten in De Link, de Oude Kerk of de schietvereniging.

Vrijdag 8 Maasland De Link
Zaterdag 9 Den Hoorn
Maandag 11 Schipluiden
Dinsdag 12 Maasland Oude kerk
Woensdag 13 Den Hoorn
Donderdag 14 Schipluiden
Vrijdag 15 Maasland De Link
Zaterdag 16 Den Hoorn

DORCAS zamelt weer in !!
Zaterdag 9 Maart tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas bestelbus aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.
Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle schone textiel in dichte zakken, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492


Vrouwenochtend “Zijn vrede”  zaterdag 9 maart Oude Pastorie

Zoek jij ook een moment van rust en bezinning? Je bent van harte welkom tijdens de vrouwenochtend waar wij samen zingen en ons verdiepen in “Zijn vrede”. Er is ook ruimte voor gesprek en gebed.
Wij kijken uit naar een mooie ont-moeting op de zolder van de Oude Pastorie,
Kerkplein 12, Maasland. Van 10.00 – 12.30 uur.
Rianne Noordzij en Stella Baars ( Stichting Dreamerz)
info: Dreamerz.nu/vervuld
Graag aanmelden via: info@dreamerz.nu

 


Koekjes voor de Pauluskerk
Een 40-dagen actie van de jonge dames van de eetgroep.

Iedere week bakken de jonge dames van de eetgroep koekjes op bestelling. In de Oude Kerk liggen zondag bestel formulieren. Een pakje met 8 koekjes kost €4,-. Dit geld kan in de koekjespot. Een week later kunnen de koekjes op zondag worden mee genomen. Ook de ‘extra’ koekjes kunnen gekocht worden.
De “meter” in de kerk geeft de opbrengst aan. Na Pasen brengen wij een mooi bedrag naar de Pauluskerk, opvang voor de zwervers, Rotterdam.
De meter staat op 3-3 op € 360,–.

 


17 maart 2024  Samen aan tafel

Zo eens in de maand organiseren Gerda Scheijbeler en Rianne Noordzij een diner voor mensen die alleen wonen. Gewoon omdat het gezellig is om samen te eten en elkaar te ontmoeten.
Je bent van harte welkom en durf gewoon Gerda te bellen om je op te geven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.

Er kunnen 6 personen aanschuiven. En ja, wie het eerst komt het eerst ‘maalt’. We hopen op uw komst.
Rianne Noordzij en Gerda Scheijbeler – 06 55 96 09 81

 Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en ds. M.A.D. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl 

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.pg-maasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Jolanda Moerman, tel. 06-10379880, e-mail: samen@pg-maasland.nl 

Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584

Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor bezichtiging en bezinning.

 

Meer berichten